De richtlijnen van de WCAG 2.1 in het Nederlands

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt content toegankelijker voor meer mensen met functiebeperkingen, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan; maar het voorziet niet in elke gebruikersbehoefte van mensen met deze beperkingen. Deze WCAG richtlijnen zijn van toepassing op de toegankelijkheid van webcontent op computers, laptops, tablets en mobiele apparaten. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Hieronder vind je de richtlijnen van de WCAG. De WCAG 2.1 bestaat uit vier principes:

  • Principe 1: Waarneembaar
  • Principe 2: Bedienbaar
  • Principe 3: Begrijpelijk
  • Principe 4: Robuust

Naast de daadwerkelijke richtlijnen leggen wij op deze pagina elke richtlijn nog een keer apart uit.

Principe 1: Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)
1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)
1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen)
1.2.9 Louter-geluid (live)

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties
1.3. 2 Betekenisvolle volgorde
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen
1.3.4 Weergavestand
1.3.5 Identificeer het doel van de input
1.3.6 Identificeer het doel

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur
1.4.2 Geluidsbediening
1.4.3 Contrast (minimum)
1.4.4 Herschalen van tekst
1.4.5 Afbeeldingen van tekst
1.4.6 Contrast (versterkt)
1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid
1.4.8 Visuele weergave
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)
1.4.10 Reflow
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content
1.4.12 Tekstafstand
1.4.13 Content bij hover of focus

Principe 2: Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord
2.1.2 Geen toetsenbordval
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
2.2.3 Geen timing
2.2.4 Onderbrekingen
2.2.5 Herauthentisering
2.2.6 Time-outs

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
2.3.2 Drie flitsen
2.3.3 Animatie uit interacties

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen
2.4.2 Paginatitel
2.4.3 Focus volgorde
2.4.4 Linkdoel (in context)
2.4.5 Meerdere manieren
2.4.6 Koppen en labels
2.4.7 Focus zichtbaar
2.4.8 Locatie
2.4.9 Linkdoel (alleen link)
2.4.10 Paragraafkoppen

2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren
2.5.2 Aanwijzerannulering
2.5.3 Label in naam
2.5.4 Bewegingsactivering
2.5.5 Grootte van het aanwijsgebied
2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismen

Principe 3: Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina
3.1.2 Taal van onderdelen
3.1.3 Ongebruikelijke woorden
3.1.4 Afkortingen
3.1.5 Leesniveau
3.1.6 Uitspraak

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus
3.2.2 Bij input
3.2.3 Consistente navigatie
3.2.4 Consistente identificatie
3.2.5 Verandering op verzoek

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie
3.3.2 Labels of instructies
3.3.3 Foutsuggestie
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
3.3.5 Hulp
3.3.6 Foutpreventie (alle)

Principe 4: Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parse
4.1.2 Naam, rol, waarde
4.1.3 Statusberichten

Bron: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/