Accessibility as a Service

Voor een vast bedrag per maand maak je gebruik van al onze toegankelijkheidsdiensten

Het implementeren en het uitvoeren van een duurzaam beleid rondom digitale toegankelijkheid is een belangrijk, maar ingewikkeld proces. Niet alleen zijn de WCAG-richtlijnen ingewikkeld, digitale toegankelijkheid heeft invloed op verschillende niveaus en afdelingen binnen jouw organisatie en heeft betrekking op alle digitale producten en -uitingen.

Daarom bieden wij al onze toegankelijkheidsdiensten aan in één pakket, als ‘Accessibility as a Service’. Voor een vast bedrag per maand zorgen wij ervoor dat je voldoet aan de wetgeving, voeren wij de verplichte WCAG-EM onderzoeken voor je uit inclusief hertesten, bewaken wij de voortgang van de implementatie, geven wij advies, organiseren wij testsessies met de doelgroep en trainen wij jou en jouw team.

Meer informatie

Wat is Accessibility as a service?

Dit nemen we je uit handen:

Voldoe aan de wetgeving

Wij voeren toegankelijkheids- onderzoeken uit voor jouw website of app. Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de WCAG-EM norm en gelden als officieel toegankelijkheidsonderzoek.

WCAG-EM Hertesten

Wij voeren de wettelijk verplichte hertesten uit voor jouw website of app. Onze hertesten gelden als officieel toegankelijkheidsonderzoek.

Ondersteuning

Jouw team van communicatie-adviseurs, developers, technische partners en beleidmakers kunnen bij ons terecht met hun vragen over digitale toegankelijkheid.

Bewaken implementatie

Wij zorgen ervoor dat de punten uit het toegankelijkheidsrapport opgevolgd worden, bewaken de voortgang en testen of de punten correct zijn opgevolgd.

Training

We vergroten het bewustzijn en de kennis over toegankelijkheid binnen jouw organisatie. Dan doen we met onze trainingen, die we altijd toepassen op jullie concrete situatie.

Adviestraject

Onze adviseurs helpen je met het implementeren van een duurzaam en gezond beleid rondom digitaal toegankelijkheid. Dit doen wij met onze methode “Denken in Beperkingen”.

Testsessies

Pas in de praktijk merk je of iets werkt. Daarom verzorgen wij testsessies, waarin jouw digitale product getest wordt door mensen met een beperking.

Vergroten bewustzijn

Met het kaartspel ‘Denken in beperkingen’ leren jij en je team op een laagdrempelige manier de do’s en don’t’s rondom toegankelijkheid kennen.

Wat wij doen

Wij maken ons hard voor een digitale wereld waar iedereen toegang tot heeft. Dat doen we door onze kennis te delen, gericht advies te geven en door bedrijven en organisaties te helpen om hun website of app toegankelijk te maken.

Want niemand twijfelt over de noodzaak van een rolstoeltoilet in openbare gelegenheden. Maar waarom hanteren we niet datzelfde principe bij websites, apps en andere digitale producten?

Wij werken o.a. voor

Logo van MRDH
Logo van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Logo van Veiligheidsregio Flevoland
Logo van Menzis
Logo van het LUMC
Logo van Trimbos

Accessibility as a Service betekent:

Geen zorgen meer om jaarlijkse toegankelijkheids-
testen
Jouw personeel getraind in toegankelijkheid
Jouw digitale producten voldoen aan de toegankelijkheidseisen