Quickscan naar Toegankelijkheid Apps

Quickscan Digitale Toegankelijkheid voor apps waarmee u op een snelle en doeltreffende manier er achter komt waar de aandachtspunten liggen

Het uitvoeren van een quickscan is ideaal als u op een doeltreffende en snelle manier erachter wil komen waar uw iOS of Android app staat op het gebied van toegankelijkheid. De quickscans gelden niet als officieel toegankelijkheidsonderzoek. Maar geven wel een overzicht van de aandachtspunten. Wij zijn geaccrediteerd bij de DDAI en werken voor organisaties zoals Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en RTL Nederland.

App Quickscan Aanvragen

Quickscan (iOS/Android)

Snelle en doeltreffende manier om erachter te komen waar u staat op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Belangrijke inzichten

De quickscan legt bloot waar de belangrijkste aandachtspunten liggen voor uw iOS/Android app.

Evaluatie-overleg

Na het leveren van de rapportage aan de verantwoordelijke van de app, plannen we altijd een evaluatie-overleg om het rapport te bespreken.

Trainen van uw team

Wij trainen uw team in de belangrijkste kennis en methodes rondom digitale toegankelijkheid. Zodat het belang van toegankelijkheid wordt gedragen in uw organisatie en uw team zelf aan de slag kan met het toepassen van de richtlijnen.

Testen met doelgroep

De regels zijn belangrijk, maar de mensen die een beperking hebben en die uw app daadwerkelijk moeten gebruiken, zijn belangrijker. Daarom verzorgen wij testsessies met mensen met een beperking.

Hulp bij toegankelijkheidsverklaring

Wij begeleiden u desgewenst in het hele proces, van begin tot eind. Wij kunnen ook helpen met het aanvragen en opstellen van de toegankelijkheidsverklaring.

Wat onderzoeken wij?

Om een goed beeld te krijgen van de digitale toegankelijkheid van een app is een handmatig onderzoek nodig. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden over alle domeinen, subdomeinen en/of deeldomeinen die een logisch geheel vormen met het hoofddomein van de app. Aan de hand van de WCAG-EM methode nemen wij nauwkeurige steekproeven, zodat er een compleet beeld staat van de digitale toegankelijkheid van het product.

Het onderzoek heeft tot doel het blootleggen van onderdelen die niet voldoen aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA. In het rapport geven we nauwkeurig aan op welke punten de app nog niet (volledig) voldoet.

Bij een quickscan gebruiken wij dezelfde methode als bij een volledig onderzoek, echter toetsen wij minder pagina’s (maximaal 5). Een quickscan kan nier gebruikt worden als volwaardig onderzoek, maar het geeft wel een beeld waar de aandachtspunten zitten.

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van steekproeven. De resultaten worden per steekproef genoteerd. Als voorbeeld: als een bepaald toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere pagina’s voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven.

Aan het begin van het onderzoek bekijken wij welke “type” pagina’s en inhoud relevant zijn voor deze steekproef. Denk bijvoorbeeld aan de homepage, een veelgestelde vragen pagina, video- en beeldmateriaal, PDF-bestanden en contentpagina’s. Welke dit zijn en en de bijbehordende resultaten worden duidelijk opgenomen in het onderzoek.

Naast het hanteren van de WCAG-EM geven wij ook persoonlijk advies vanuit onze expertise. Dat houdt in dat wij ook kijken naar onderdelen op de app die niet opgenomen zijn in de richtlijnen, maar ons inziens wel veranderd dienen te worden om de doelgroep beter te kunnen bedienen.

Wat leveren wij op

Toegankelijkheidsrapport

De quickscan is gebaseerd op maximaal vijf schermen van de app.

Wij leveren een toegankelijkheidsrapport op dat voldoet aan de WCAG-EM normen. Echter is het geen volwaardig WCAG-EM onderzoek, aangezien er maar vijf pagina’s onderzocht worden.

WCAG-EM is een evaluatiemethode waarmee een toegankelijkheidstest van een app kan worden uitgevoerd. Deze methode is ontwikkeld door het W3C. Voor meer informatie: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/ We leveren ook een toegankelijk pdf op die u op uw app kan publiceren.

Evaluatie-overleg

Na het leveren van de rapportage aan de verantwoordelijke van de website/app, plannen we een evaluatie-overleg. In dit overleg (van ca. 1.5 uur), waarbij ook eventueel betrokken leveranciers worden uitgenodigd, geven we in een half uur een korte cursus digitale toegankelijkheid. Dit leidt ertoe dat mensen zich bewust worden van alle vormen van beperkingen die van invloed zijn op digitale toegankelijkheid, wat resulteert in meer draagvlak bij het bespreken van de resultaten en het plan daarna. Het resterende uur gebruiken we om de rapportage en de gevonden bevindingen als ook de voorgestelde oplossingen te bespreken. Gezamenlijk bepalen we vervolgens binnen welke termijn deze punten opgelost worden.

Doorlooptijd

Wij kunnen het onderzoek 3-4 weken na goedkeuring van de offerte opleveren.

Quickscan naar Toegankelijkheid Apps

Quickscan Digitale Toegankelijkheid voor apps waarmee u op een snelle en doeltreffende manier er achter komt waar de aandachtspunten liggen

Het uitvoeren van een quickscan is ideaal als u op een doeltreffende en snelle manier erachter wil komen waar uw iOS of Android app staat op het gebied van toegankelijkheid. De quickscans gelden niet als officieel toegankelijkheidsonderzoek. Maar geven wel een overzicht van de aandachtspunten. Wij zijn geaccrediteerd bij de DDAI en werken voor organisaties zoals Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en RTL Nederland.

App Quickscan Aanvragen

Wij werken voor

Gemeente Amsterdam Logo
logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties
logo van het Mondriaan fonds
Gemeente Utrecht Logo
Menzis Logo
RTL Buienradar Logo

Wat wij doen

We willen een duurzame bijdrage leveren aan de digitale toegankelijkheid van digitale producten. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van toegankelijkheidsonderzoeken op basis van de WCAG-EM, maar bijvoorbeeld ook het verzorgen van bewustwordingstrainingen.

Audits

Wil je een audit op basis van de WCAG-EM methode? Wij zijn een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Ik wil een audit

Trainingen

We delen graag onze kennis met jouw team. Onze trainingen zijn divers en op maat voor elke doelgroep.

Trainingen

Websites

Ons team van ontwikkelaars helpt je om een website of app te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk is.

Toegankelijke websites

Projectleider

Wij helpen jullie met het opzetten van het project Digitale Toegankelijkheid en doen dat volgens beweze methodes.

Ons proces