Toegankelijkheid Quickscan

Toegankelijkheid Quickscan waarmee u op een snelle en doeltreffende manier er achter komt waar de aandachtspunten liggen

Wij voeren een toegankelijkheid quickscan uit voor uw website of app. Onze quickscans worden uitgevoerd op een doeltreffende manier. De quickscans gelden niet als officieel toegankelijkheidsonderzoek. Maar geven wel een overzicht van de aandachtspunten. Wij hebben verschillende quickscans uitgevoerd voor overheden, zorgverzekeraars en gemeenten.

Naast het uitvoeren van de quickscans, kunnen onze experts u vervolgens ook helpen om de eventuele toegankelijkheidsproblemen op uw website of app op te lossen.

Wilt u een officieel onderzoek uitvoeren t.b.v. een toegankelijkheidsverklaring? Dan heeft u een WCAG-EM onderzoek nodig. Hier vindt u hier meer informatie over.

Toegankelijkheidsonderzoek aanvragen

Quickscan

Snelle en doeltreffende manier om erachter te komen waar u staat op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Hertest doen na activiteiten

Uw website of app is altijd onderhevig aan verandering. Daarom zijn quickscans ideaal. U krijgt dan snel een overzicht of bijvoorbeeld een nieuwe feature of functie digitaal toegankelijk is.

Digitaal Toegankelijk maken

Indien uit het onderzoek komt dat u nog niet toegankelijk bent op alle punten, kunnen onze experts u ook helpen om die punten op te lossen en uw website of app toegankelijk te maken.

Trainen van uw team

Wij trainen uw team in de belangrijkste kennis en methodes rondom digitale toegankelijkheid. Zodat het belang van toegankelijkheid wordt gedragen in uw organisatie en uw team zelf aan de slag kan met het toepassen van de richtlijnen.

Testen met doelgroep

De regels zijn belangrijk, maar de mensen die een beperking hebben en die uw website of app daadwerkelijk moeten gebruiken, zijn belangrijker. Daarom verzorgen wij testsessies met mensen met een beperking.

Hulp bij toegankelijkheidsverklaring

Wij begeleiden u desgewenst in het hele proces, van begin tot eind. Wij kunnen ook helpen met het aanvragen en opstellen van de toegankelijkheidsverklaring.

Wilt u samenwerken?

Wilt u een quickscan aanvragen? Laat dit ons dan weten.