WCAG-EM Toegankelijkheidsonderzoek

Toegankelijkheidsonderzoeken waarmee uw organisatie voldoet aan de wetgeving

Wij voeren toegankelijkheidsonderzoeken uit voor uw website of app. Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de WCAG-EM norm en gelden als officieel toegankelijkheidsonderzoek. Wij hebben verschillende toegankelijkheidsonderzoeken uitgevoerd voor overheden, zorgverzekeraars en gemeenten.

Naast het uitvoeren van het toegankelijkheidsonderzoek, kunnen onze experts u vervolgens ook helpen om de eventuele toegankelijkheidsproblemen op uw website of app op te lossen.

Toegankelijkheidsonderzoek aanvragen

Onderzoek op basis van WCAG-EM

WCAG-EM is de methode waarmee wij het onderzoek uitvoeren. Deze methode is ontwikkeld door W3C en wordt door de Nederlandse overheid als officiële onderzoeksmethode geadviseerd.

Jaarlijkse hertest

Uw website of app is altijd onderhevig aan verandering. Daarom voeren we jaarlijkse een hertest van uw website of app uit. Zo zorgen we ervoor dat u blijft voldoen aan de wetgeving.

Digitaal Toegankelijk maken

Indien uit het onderzoek komt dat u nog niet toegankelijk bent op alle punten, kunnen onze experts u ook helpen om die punten op te lossen en uw website of app toegankelijk te maken.

Trainen van uw team

Wij trainen uw team in de belangrijkste kennis en methodes rondom digitale toegankelijkheid. Zodat het belang van toegankelijkheid wordt gedragen in uw organisatie en uw team zelf aan de slag kan met het toepassen van de richtlijnen.

Testen met doelgroep

De regels zijn belangrijk, maar de mensen die een beperking hebben en die uw website of app daadwerkelijk moeten gebruiken, zijn belangrijker. Daarom verzorgen wij testsessies met mensen met een beperking.

Hulp bij toegankelijkheidsverklaring

Wij begeleiden u desgewenst in het hele proces, van begin tot eind. Wij kunnen ook helpen met het aanvragen en opstellen van de toegankelijkheidsverklaring.

Wilt u samenwerken?

Wilt u een toegankelijkheidsonderzoek aanvragen? Laat dit ons dan weten.