De digitale toegankelijkheid van intranetten 

De focus bij het optimaliseren voor digitale toegankelijkheid ligt vaak op openbare digitale producten, zoals websites en apps. Het ligt voor de hand dat deze voor iedereen bruikbaar moeten zijn. De eisen voor interne communicatiekanalen worden echter minder vaak voor het voetlicht gebracht. Zonde, want juist bij het optimaliseren van intranetten valt veel winst te behalen op het gebied van gebruiksgemak. In dit artikel lees je meer over de verplichtingen vanuit de wetgeving voor de toegankelijkheid van intranetten. Ook bespreken we een aantal praktische tips.

Intranetten voor een gesloten groep gebruikers

De naam suggereert het al, maar intranetten zijn communicatienetwerken die niet openbaar zijn. In de praktijk worden deze privé-netwerken gebruikt voor het veilig delen van bedrijfsinformatie, klantgegevens en andere gevoelige informatie. Studenten, ambtenaren en werknemers van commerciële bedrijven kunnen na het inloggen gebruik maken van intranetten. Op deze pagina wordt alleen gesproken over intranetten die via de browser gebruikt worden. Netwerken die als software geïnstalleerd worden vallen hier niet onder.

Verplichtingen voor toegankelijkheid intranetten

De wetgeving vanuit de overheid voor toegankelijkheid van intranetten is vergelijkbaar met de algemene verplichtingen op dit gebied. Vooralsnog zijn alleen overheidsinstanties verplicht om aan de regelgeving te voldoen. 

De verplichtingen voor de toegankelijkheid van intranetten hangt af van de datum waarop het intranet in gebruik genomen is. Voor netwerken die na 23 september 2019 zijn gestart geldt dat deze moeten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid en dus volledig toegankelijk zijn. Dit betekent dat deze intranetten moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 niveau AA. Organisaties moeten in staat zijn om aan te tonen dat de website voldoet aan deze eisen. 

Intranetten van vóór 23 september 2019 kunnen toegankelijk worden gemaakt wanneer een ingrijpende update aan het netwerk gepland staat. Wel is het voor alle intranetten verplicht om een toegankelijkheidsverklaring op de website gepubliceerd te hebben.

Intranetten toegankelijk maken

De WCAG webrichtlijnen zijn niet eenvoudig te doorgronden, laat staan toe te passen. Gelukkig hoeven organisaties digitale toegankelijkheid niet alleen op te pakken. Hieronder staan enkele praktische tips voor het optimaliseren van intranetten.

  • Bespreek de mogelijkheden voor optimalisatie met de leverancier van de software achter het intranet. Grote kans dat deze bekend is met de eisen en hier op kan inspelen.
  • Communiceer intern over het belang van digitale toegankelijkheid. Betrek collega’s die de content op het intranet beheren bij dit proces. Een goed hulpmiddel is het kaartspel Denken in Beperkingen
  • Verder kan een inventarisatieronde onder collega’s inzicht bieden in struikelblokken op het intranet. Zij zijn uiteindelijk degenen om wie het toegankelijkheidstraject draait.
  • Zorg dat je op de hoogte bent van de huidige staat van de website. Een verkennend onderzoek kan intern eenvoudig via Google’s Web Developer tools worden uitgevoerd. Echter is deze vorm van testen zeer beperkt. 
  • Een beter startpunt is een toegankelijkheidsonderzoek. Dit onderzoek brengt de huidige situatie in kaart en je hebt meteen de verplichte toegankelijkheidsverklaring. 
  • Het ironische van de WCAG is dat de webrichtlijnen zelf niet toegankelijk zijn opgesteld. Maar geen nood, op deze pagina hebben we de webrichtlijnen uitgelegd.
  • Digitaal Toegankelijk.nl ondersteunt organisaties bij het voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit doen wij door middel van het uitvoeren van toegankelijkheidsonderzoeken, maar ook door onze kennis te delen. In onze kennisbank vind je een overzicht van tips voor digitale toegankelijkheid. We denken graag mee met organisaties, je kunt ons bellen, mailen of met ons chatten via de contactpagina.