Ga naar de inhoud

Het onderzoeken en rapporteren over de toegankelijkheid van websites en apps is een complex proces. Onderzoeken bestaan uit automatische en handmatige tests. De criteria worden regelmatig geüpdatet (binnenkort gaat de WCAG 2.2 in) én er zijn simpelweg enorm veel overheidswebsites.

Om meer inzicht te verschaffen in de toegankelijkheid van organisaties, komt Logius in 2023 met een openbaar dashboard: het Dashboard DigiToegankelijk. In dit artikel lees je meer over dit online dashboard.

Iemand tikt iets op haar laptop waarop een dashboard met diverse grafieken te zien is.

Dashboard DigiToegankelijk

Het openbaar maken van de toegankelijkheid van websites en apps is niets nieuws. Het register van toegankelijkheidsverklaringen van Logius beschikt op dit moment over 77 pagina’s aan toegankelijkheidsverklaringen. Het gaat hier om websites van gemeenten, opleidingsinstituten, stichtingen en overige (semi-)overheidsorganisaties.

De vernieuwing die het dashboard gaat brengen is te vinden in de manier waarop data wordt gepresenteerd. Momenteel kent het register per website een pagina. Deze pagina geeft informatie over de toegankelijkheidsstatus van de website. Een online product kan de volgende statussen ontvangen:

  • Status A: Voldoet volledig
  • Status B: Voldoet gedeeltelijk
  • Status C: Eerste maatregelen genomen
  • Status D: Voldoet niet
  • Status E: Geen verklaring

Het dashboard biedt straks, naast informatie over websites en apps, ook inzicht in de toegankelijkheid van een organisatie. Op deze manier wil Logius zichtbaar maken welke organisaties het goed doen en welke nog flink kunnen verbeteren op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Het Oude Stadhuis Van Gouda

In het dashboard zien bezoekers het volgende:

  • Een staafdiagram die weergeeft hoeveel websites en apps de organisatie per status in het register heeft staan.
  • Het aantal websites en apps waar een organisatie minimaal verantwoordelijk voor is.
  • Het aantal websites en apps van de organisatie die volledig toegankelijk zijn (status A)
  • Het aantal websites en apps die gedeeltelijk voldoen aan de wet (status A, B en C).

Nieuwe toegankelijkheidsstatus: Status E

Een andere vernieuwing is te vinden in de nieuwe toegankelijkheidsstatus die Logius invoert: status E (geen verklaring). Deze status kent Logius toe aan websites en apps die helemaal geen toegankelijkheidsverklaring hebben opgesteld.

Nu is het nog mogelijk om geen verklaring aan te maken, waardoor een website ook geen C- of D-status krijgt. Deze websites voldoen niet aan de wetgeving, maar blijven momenteel onder de radar. De nieuwe E-status moet hier straks verandering in brengen.

Wit Betonnen Gebouw Met Grote Schotel Onder Een Nachtelijke Blauwe Hemel Bezaaid Met Sterren

Daarnaast wordt het voor organisaties gemakkelijker om meerdere websites de D-status (voldoet niet) te geven. In het huidige systeem kan dit een tijdrovend proces zijn, waardoor organisaties ervoor kiezen om het niet te doen.

Logius als kenniscentrum

Met de update werkt Logius direct aan het doel van de organisatie: kennis rondom digitale toegankelijkheid verspreiden. De organisatie verwacht het dashboard begin 2023 gepubliceerd te hebben.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.