Ga naar de inhoud

Het toegankelijk maken (en houden) van websites en apps is een continu proces. Voor één persoon is het lastig om dit te realiseren. Om een digitaal product écht toegankelijk te maken moet het belang van digitale toegankelijkheid bij alle afdelingen van een organisatie duidelijk zijn. Dit betekent dat niet alleen ICT moet worden opgenomen in dit proces, maar ook bijvoorbeeld Marketing en HR. 

Maar, hoe creëer je als organisatie draagvlak voor toegankelijkheid onder alle afdelingen en medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich in blijft zetten voor inclusievere websites en apps? In dit artikel vind je tips voor het vergroten van draagvlak voor digitale toegankelijkheid binnen een organisatie.

Vergaderende mensen van bovenaf gezienBreng de huidige situatie in beeld

Stap 1 in het proces van meer draagvlak creëren is in beeld brengen welke websites en apps onder de verantwoordelijkheid van je organisatie vallen. De lijst met websites en apps is vaak langer dan gedacht. Denk naast de hoofdwebsite bijvoorbeeld aan websites voor evenementen, diverse apps of het intranet dat door medewerkers of anderen wordt gebruikt. 

Pas wanneer al deze digitale producten in kaart zijn gebracht, kan je de huidige toegankelijkheid in beeld brengen. Dit kan je (laten) doen aan de hand van een toegankelijkheidsonderzoek. Voor (semi-)overheidsinstanties is dit onderzoek een verplicht onderdeel om aan de wettelijke criteria voor digitale toegankelijkheid te voldoen. 

Tijdens dit onderzoek wordt per website onderzocht in welke mate aan de toegankelijkheidscriteria (WCAG) wordt voldaan. Op deze manier wordt de techniek achter de website, de content zelf en de gebruiksvriendelijkheid onder de loep genomen. U kunt ook Digitaal Toegankelijk vragen om de WCAG-EM toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren.

Actieplan digitale toegankelijkheid opstellen

De uitkomsten van het toegankelijkheidsonderzoek vormen de basis voor de volgende stappen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk welke onderdelen van de site of app verbeteringen nodig hebben. Het volledige proces wordt beschreven in het artikel Een toegankelijkheidsonderzoek voor een inclusievere website.

Een meneer leest op de achtergrond braille en op de voorgrond staat een computerscherm uit

Betrek de hele organisatie bij toegankelijkheid

Het opstellen van een actieplan is slechts het begin. Het betrekken van het volledige team is de volgende stap. De toegankelijke website wordt alleen gerealiseerd (en behouden) als alle betrokkenen het belang van digitale toegankelijkheid inzien. 

Maak gebruik van de volgende tips om het draagvlak voor digitale toegankelijkheid binnen een organisatie te verhogen:

  1. Bepaal een eindverantwoordelijke: stel een manager of werkgroep digitale toegankelijkheid in, om het project in goede banen te leiden. Deze persoon of dit team is verantwoordelijk voor het behalen van deadlines, voor het inschakelen van externe expertise en voor het controleren van de resultaten.
  2. Raak bekend met de criteria: digitale producten worden getest op basis van de WCAG. Er zijn diverse manieren om zelf bekend te raken met deze criteria. Lees bijvoorbeeld de uitleg van de WCAG, zodat je begrijpt wat er uiteindelijk van belang is.
  3. Denken in beperkingen: waarom zijn die criteria eigenlijk opgesteld? Met de app Denken in Beperkingen kunnen jij en collega’s op een laagdrempelige manier kennismaken met de do’s en don’ts op het gebied van digitale toegankelijkheid. In deze app wordt niet alleen besproken wat je kan doen om meer toegankelijkheid te creëren, maar ook waarom dit gedaan wordt.Iemand bekijkt de app Denken in Beperkingen op haar iPhone
  4. Betrek mensen met een functiebeperking: uiteindelijk gaat het bij digitale toegankelijkheid om de mensen die een website of app gebruiken. Betrek daarom in een vroeg stadium mensen met een functiebeperking bij het project. Op deze manier kan je een website of app in de praktijk laten testen. Lees hier meer over deze testsessies.
  5. Creëer bestuurlijk draagvlak: in de praktijk komt er meer budget vrij wanneer bij bestuurders of management het belang van toegankelijkheid duidelijk is. Niet alleen is een toegankelijke website inclusief naar gebruikers met een functiebeperking toe, het is ook nog eens verplicht voor (semi-)overheidsinstellingen. Lees meer over de verplichtingen omtrent digitale toegankelijkheid.
  6. Betrek de organisatie: er werken vaak meerdere teams/personen aan websites en apps. Om ervoor te zorgen dat zowel de techniek, de geschreven content, illustratie en de pdf’s toegankelijk zijn, moeten alle onderdelen van de organisatie betrokken worden. Zo moeten online marketinguitingen toegankelijk zijn, moeten potentiële collega’s met een functiebeperking kunnen solliciteren, moet het intranet door iedereen te gebruiken zijn, moeten pdf’s op de website toegankelijk zijn en moet de code achter websites en apps toegankelijk ingericht zijn.
  7. Betrek externe leveranciers: ook externe partijen zullen een omschakeling moeten maken in de manier waarop zij hun diensten leveren. Digitale toegankelijkheid moet dus standaard worden meegenomen in het inkoopproces.
  8. Neem digitale toegankelijkheid standaard op in planningen: het kost aanzienlijk meer tijd, geld en moeite om een website of app achteraf toegankelijk te maken, dan om deze direct toegankelijk op te leveren. Zorg daarom dat digitale toegankelijkheid een vast onderdeel wordt van processen.
  9. Maak tijd en budget vrij voor trainingen: verbeter de vaardigheden en kennis van je team door jaarlijks budget vrij te maken voor digitale toegankelijkheidstrainingen. Denk aan cursussen ’toegankelijk grafisch vormgeven’, ’toegankelijk websites bouwen’ of ’toegankelijke teksten schrijven’.
  10. Zelf periodiek testen op toegankelijkheid: zorg dat de eindverantwoordelijke regelmatig de toegankelijkheid van de websites en apps checkt waar jouw organisatie voor verantwoordelijk is. Niet alleen ben je als (semi-)overheidsorganisatie verplicht om jaarlijks de toegankelijkheidsverklaring minimaal één keer te laten updaten, het is ook een uitstekende manier om betrokken te blijven bij toegankelijkheid.

Ondersteuning bij digitale toegankelijkheid

Digitaal Toegankelijk ondersteunt organisaties bij het toegankelijk maken van websites en apps. Dit doen wij door toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren, door trainingen te geven en door het laten opzetten van testsessies. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.