Ga naar de inhoud

Let op: Dit artikel is geschreven voordat de nieuwe WCAG 2.2 op 5 oktober 2023 is gepubliceerd. Hierdoor kan informatie in dit artikel niet meer kloppen. Voor up-to-date informatie, kijk op onze kennisbank over de WCAG.

De nieuwe versie van de webrichtlijnen (WCAG), versie 2.2, lijkt er echt aan te gaan komen. De update heeft lang op zich laten wachten en is meerdere malen uitgesteld. Vooralsnog is de planning van de W3C dat de richtlijnen in december 2022 worden gepubliceerd.

Maar, wat is er nieuw in de WCAG 2.2? In een eerder artikel vind je een samenvatting van de nieuwe webrichtlijnen. In deze serie gaan we dieper in op de nieuwe criteria. Vandaag zoomen we in op WCAG 2.5.8: doelgebiedgrootte.

iemand heeft een laptop op schoot en gebruikt de mouse pad

De context van succescriterium 2.5.8

Sucescriterium 2.5.8 behoort tot niveau AA van de webrichtlijnen. Lees hier meer over hoe de WCAG wordt vastgesteld. De Engelse benaming van WCAG 2.5.8 is ‘target size minimum’, wat vrij vertaald ‘minimale doelgebiedgrootte’ betekent in het Nederlands. De term doelgebied slaat hier op een gebied op het scherm dat een gebruiker aantikt om een actie uit te voeren. Voorbeelden zijn knoppen, iconen naar social media kanalen of een vergrootglas om content te vergroten.

Screenshot van de iconen van LinkedIn, Instagram en een telefoon in de footer van de website

Screenshot van de footer (het onderste gedeelte) van de website van DigitaalToegankelijk.nl. Rechts in beeld staan de social icons naar het LinkedIn profiel, de Instagram pagina en om DigitaalToegankelijk.nl te bellen.

Succescriterium 2.5.8 is in het leven geroepen om het mensen gemakkelijk te maken om op een doel/target te tikken. Een te klein doelgebied kan het moeilijk maken voor mensen met mobiliteitsproblemen of trillingen om het doel aan te tikken. Ze drukken bijvoorbeeld per ongeluk op het icoon naast het icoon dat ze eigenlijk wilden aantikken.

WCAG 2.5.8 geeft specifieke eisen waaraan een doelgebied moet voldoen om toegankelijk te zijn, die enkel te maken heeft met de grootte ervan. Hieronder wordt beschreven hoe een website of app kan voldoen aan succescriterium 2.5.8.

Voldoen aan succescriterium 2.5.8

De regels omtrent dit criterium zijn eenvoudig. Een doelgebied moet minstens 24 bij 24 CSS pixels groot zijn. Uiteraard gelden er ook voor dit punt uitzonderingen:

  1. Een doelgebied mag kleiner zijn dan 24 bij 24 pixels, als de ruimte tussen andere doelen maar minstens 24 pixels groot is. 
  2. Dit criterium is niet van toepassing op doelgebieden die in blokken tekst staan. 
  3. Als de grootte van de doelen essentieel is voor het doel, geldt 2.5.8 niet. Neem bijvoorbeeld Google Maps widgets waar veel rode pinnetjes op elkaar kunnen staan.
  4. Content waarvan de grootte door browserinstellingen wordt bepaald, valt ook niet onder dit criterium.
  5. Wanneer het doeleinde geen grootte van 24 bij 24 pixels heeft, maar een alternatief met dezelfde functie wel voldoet.
Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.