Ga naar de inhoud

Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij “nog niet tevreden” is met de digitale toegankelijkheid in Nederland.

De brief komt naar aanleiding van een groot jaarlijks onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse overheidswebsites en -apps in 2021. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Logius en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is uitgevoerd door Cardan, Stichting Accessibility en Firmground.

In het onderzoek werden in totaal meer dan 3000 overheidswebsites en 8 overheids-apps gecheckt op de mate waarin ze voldoen aan de WCAG richtlijnen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het overgrote deel van de websites nog niet voldoet.

vrouw zit in bos achter laptop en lacht

Een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  • Begin december 2021 waren er 3112 toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd in het toegankelijkheidsregister (2968 websites en 144 apps). Dat is een aanzienlijke toename in vergelijking met de ingangsdatum van de wettelijke verplichting 23 september 2020. Toen was het totaal 1683 (1673 websites en 10 apps). Het is echter slechts een klein deel van het totaal aantal overheidswebsites en -apps (respectievelijk 5000 – 6000 websites en 523 apps).
  • Slechts 35% van de websites in het register bevat een verbeterplan (vorig jaar 20%).
  • Bij slechts 8% van de websites is aangetoond dat aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.

Goede initiatieven

Knops benoemt een aantal verbeteringen, zoals Gebruiker Centraal; een netwerk van deskundigen dat werkt aan de verbetering van online dienstverlening vanuit het perspectief van de gebruiker. Ook prijst hij de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die met subsidie van de overheid een aanjaagteam digitale toegankelijkheid heeft opgezet. Dat team informeert bestuurders, raadsleden en softwareleveranciers over de noodzaak van toegankelijkheid en begrijpelijkheid van websites en apps.

man in rolstoel met twee vrouwen aan het praten in een kantoor

We zijn er nog niet

Ondanks deze en een aantal andere verbeteringen is Knops nog niet content met de resultaten. Allereerst omdat slechts de helft van alle overheidssites en apps in het toegankelijkheidsregister staat. “Daarom gaan we in 2022 het toezicht en de handhaving verbeteren.” Daarnaast heeft slechts een derde van de onderzochte websites een verbeterplan voor de digitale toegankelijkheid en voldoet maar 8% aan alle eisen volgens de WCAG.

Er is veel activiteit rondom digitale toegankelijkheid en er zijn zeker verbeteringen te zien, maar we zijn er nog niet. De samenleving moet meer doordrongen worden van het belang van dit thema. Knops: “Door deze inspanningen kunnen meer mensen met een functiebeperking steeds zelfstandiger opereren. De afhankelijkheid van anderen wordt daardoor verminderd en het zelfbeeld wordt beter.”

Lees hier de hele brief van Knops