Ga naar de inhoud

Vanuit het platform Digitaal Toegankelijk.com zijn wij altijd op zoek naar innovatieve oplossingen voor de problemen die mensen met een beperking dagelijks (online) ervaren. Slimme start-ups zorgen ervoor dat de digitale ervaring van miljoenen Nederlanders (en gebruikers buiten ons land!) iedere dag prettiger is. Veel van deze oplossingen komen van Nederlandse bodem. Zo interviewde we eerder Envision over hun slimme oplossingen voor blinden en slechtzienden.

Nu hebben we het genoegen gehad om een andere Nederlandse start-up te interviewen. In dit artikel worden vragen beantwoord over de innovatieve app Aally. Aan het woord is Ivar Illing van Visionair.

 

Wat is het verhaal achter Aally? 

Aally is een product van Visionair, een start-up die zich richt op het toegankelijk en bruikbaar maken van websites voor iedereen ongeacht beperking. Hiervoor was ik werkzaam bij Optelec, de wereldwijde marktleider op het gebied van hardware en software voor blinden en slechtzienden. Ik was daar verantwoordelijk voor Productmanagement en samen met de toenmalige CFO zijn we deze onderneming begonnen. De voormalige CEO heeft ons in het begin geholpen met het opstarten van Visionair. Inmiddels zijn we met 6 mensen.

 

Hoe is het idee voor Aally ontstaan? 

Het idee is ontstaan omdat wij constateerden dat er nagenoeg geen oplossingen zijn om websites te laten voldoen aan de technische richtlijnen voor toegankelijkheid en dat het benodigde werk bovendien zeer arbeidsintensief is. Ook zagen wij dat het voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen niet betekent dat een website ook bruikbaar is voor iedereen.

Wij verkochten bij ons vorige bedrijf schermleessoftware en vergrotingssoftware. Het was voor ons een eyeopener dat uit verschillende gebruikerstesten bleek dat veel van onze klanten met deze hulpmiddelen niet in staat waren om het internet te gebruiken. Dit viel vooral op bij de slechtziende gebruikers. Het bleek erg lastig te zijn om het web op te gaan als je afhankelijk bent van vergrotingssoftware.

Hieruit is het idee ontstaan van Aally: is het niet mogelijk om de gebruiker een persoonlijke weergave aan te bieden die geoptimaliseerd is voor jou? Kunnen we de hulpmiddelen die de gebruiker nodig heeft niet inbouwen in de website weergave zodat de website geoptimaliseerd is voor de gebruiker er geen speciale externe hulpmiddelen nodig zijn? De gedachte was dat als je technisch in staat bent een responsive website aan te kunnen bieden, je ook een persoonlijke aangepaste toegankelijke site moet kunnen aanbieden. Deze uitdaging zijn we aangegaan met Aally.

 

Hoe zit het met de naam Aally?

De naam Aally (wij spreken het uit als “Elly”) is ontwikkeld onder begeleiding van The Stone Twins, een prijswinnend creatief merkenadviesbureau. Aally is geïnspireerd op het numeronym ‘a11y’. Dit is de internationale afkorting waarmee programmeurs het woord ‘accessibility’ bedoelen. A11y  staat voor  een a, dan nog 11 letters, en dan een y. Aally is een samenvoeging van Aa en A11y. Het teken Aa staat op websites vaak op een knop waarmee je toegankelijkheidsinstellingen kunt aanpassen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de tekst beter leesbaar of het kleurgebruik aangepast.

 

Ivar heeft zelf een zicht van 1% en heeft daardoor tijdens zijn school- en studiecarrière zelf veel meegemaakt hoe het dagelijks leven niet toegankelijk was voor blinden en slechtzienden. In dit interview met Ivar lees je meer over zijn persoonlijke motivatie voor het bijdragen aan een inclusievere online samenleving.

 

De app laat gebruikers contrast en lettertypes aanpassen, leest teksten gemakkelijk voor en is bruikbaar voor gebruikers met een toetsenbord. Voor welke doelgroep(en) is de software ontwikkeld?

Aally is bedoeld voor iedereen met een beperking (zoals ook gedefinieerd in de WCAG richtlijn).  Begin dit jaar hebben wij de eerste versie gelanceerd. Deze versie bevat primair hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Veel van deze hulpmiddelen zijn echter ook bruikbaar voor andere beperkingen.

Denk hierbij aan onze toetsenbordnavigatie voor motorisch beperkten, een speciaal lettertype en kleurenpalet voor dyslexie, een leesliniaal , vereenvoudigde weergave en een voorleesfunctie. Hierbij viel tijdens onze gebruikerstesten vooral op dat de ingebouwde schermlezer en toetsenbordnavigatie het lezen, begrijpen en navigeren binnen de pagina enorm vergemakkelijkt. Daarnaast heeft Aally een beheeromgeving. Hierin kunnen we een website beheerder ondersteunen in het zichtbaar maken van toegankelijkheid issues op zijn of haar site. Zo speelt Aally niet alleen een rol voor de eindgebruiker maar ook voor de website eigenaar.

 

Met welke content managing systemen werkt Aally?

Ons platform draait in de cloud en is onafhankelijk van gebruikte techniek of CMS. Aally kijkt alleen naar de structuur van de website, presenteert de site in een alternatieve, aangepaste weergave en voegt de leeshulpmiddelen toe. Omdat Aally niets met de content doet, is ons platform veilig en zijn er geen privacy issues. Momenteel werkt onze oplossing in Chrome en de laatste versie van Edge. Ondersteuning voor Firefox op de desktop en Chrome  en Safari op mobiel wordt binnenkort geïntroduceerd.

 

Hoe reageert de markt op Aally?

Aally is aan begin van de corona crisis op de markt gebracht. Daar hebben wij ook last van gehad, aangezien onze eerste klanten door de crisis afhaakten. Langzaam zien we herstel in onze markt. Op dit moment wordt Aally gebruikt op een aantal websites waaronder een belangenorganisatie ict4handicap.org en Parachutespringen.nl. Deze laatste is bijzonder.

De meeste mensen zouden niet verwachten dat een dergelijk bedrijf mensen met een beperking als klant hebben. Hieruit blijkt maar weer dat je niet op vooroordelen moet afgaan, ook niet bij het inclusief maken van je website. Mensen met een beperking willen net zo graag zo’n bijzondere ervaring opdoen als mensen zonder een beperking. En dan is het belangrijk dat ook mensen met een beperking je website kunnen lezen en gebruiken.

 

Hoe ziet de toekomst er uit?

Aally is vooral gericht op het beter bruikbaar maken van websites voor mensen met een beperking. Naast de module voor een visuele beperking willen wij daarom ook modules uitbrengen voor dyslexie, laaggeletterdheid, mensen met auditieve, motorische en cognitieve beperkingen. Aan de beheerkant van ons platform kijken we als gezegd naar het integreren van gereedschappen en dashboards om websitebeheerders de tools te geven om hun website beter toegankelijk te maken. Ons uiteindelijke doel is om een eindgebruikers versie te maken in de vorm van een app waarmee de consument al zijn zaken kan regelen op een toegankelijke manier.

Ivar Illing
Aally.app

 

Een demo aanvragen

Namens Digitaal Toegankelijk.com wil ik Ivar hartelijk bedanken voor het participeren aan dit interview. Lezers die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van Aally voor hun website kunnen een gratis demo aanvragen.

 

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.