Ga naar de inhoud

Hoe vind je jouw weg in een document of op een pagina? Daarvoor heb je onderdelen nodig die helpen bij het navigeren, zoals paginanummers of een markering die jou vertelt dat je onderaan de pagina bent beland. Maar ook die navigatie-items zijn niet altijd toegankelijk. Dat is reden om ‘navigatie voor pagina-einde’ als een succescriterium toe te voegen aan de nieuwste Web Content Accessibility Guidelines (WCAG):  2.4.13: navigatie voor pagina-einde.

Wat houdt succescriterium 2.4.13 precies in? En, nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat jouw website voldoet aan WCAG 2.4.13? In dit artikel zoomen we in op dit succescriterium van WCAG 2.2.

Iemand met stoppbaardje werkt op twee computermonitors aan een ontwerp

De context van succescriterium 2.4.13

De complete verzameling webrichtlijnen zijn opgedeeld uit vier verschillende principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. En ieder principe bestaat weer uit richtlijnen. Succescriterium 2.4.13 valt onder het principe ‘bedienbaar’, en richtlijn ‘navigeerbaar’.

‘Bedienbaar’ gaat over het gebruik van websites op andere manieren dan met een muis of met ’touch’-bewegingen op een mobiel apparaat. Bijvoorbeeld: het gebruik van een toetsenbord om door een website te gaan, gebruik van een schermlezer die de content opleest en gebruik van stemcontrole om door de website te navigeren. Wanneer je aan alle onderdelen uit dit criterium hebt voldaan, dan heb je gewaarborgd dat alle gebruikers gebruik kunnen maken van de website en is die website toegankelijk.

Braille-leesregel gekoppeld aan een laptop

Een laatste manier om onderscheid te maken tussen de richtlijnen van de WCAG is door middel van niveau: A, AA en AAA. De richtlijnen uit niveaus A en AA zijn verplicht voor organisaties die onder de wetgeving vallen. Het criterium ‘2.4.13 – navigatie voor pagina-einde’ valt onder niveau A.

Het doel van succescriterium 2.4.13

Het doel van criterium 2.4.13 is om alle gebruikers dezelfde webcontent te laten vinden met behulp van pagina-einde-locators, onafhankelijk van de manier waarop de content bekeken wordt. Bij traditionele, geprinte media is paginanummer een handige manier om informatie (terug) te vinden. Bij webcontent wordt vaak geen paginanummering gebruikt. En zo wel, dan is het bij webcontent mogelijk dat paginanummers verschuiven, wanneer gebruikers ervoor kiezen om lettertypen te vergroten.

Door gebruikers van de digitale versie van content de mogelijkheid te geven door pagina’s heen te navigeren, zorg je ervoor dat de content voor alle gebruikers overzichtelijk te gebruiken is. Dit heeft vooral voordeel voor gebruikers van een schermlezer of gebruikers die de content vergroot bekijken.

Voldoen aan succescriterium 2.4.13

Als versie 2.2 van de WCAG van kracht is (waarschijnlijk vanaf juni 2022), zal succescriterium 2.4.13 opgenomen zijn in toegankelijkheidsonderzoeken.

Het criterium – en daarom het onderzoek – zullen vooral gericht zijn op webcontent die als PDF of EPUB opgemaakt is, hoewel niet uitsluitend. Criterium 2.4.13 is namelijk gericht op alle webcontent met pagina-einde-locators. Gebruik daarom de juiste HTML-elementen en ’tags’ om content te structureren.

Lees meer op de website van het W3C.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.

Laat een reactie achter