Ga naar de inhoud

Er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat websites en apps van overheden, maar ook van grote bedrijven en organisaties, door iedereen te gebruiken zijn. Om dat proces te versnellen, lanceren wij vandaag ‘Samen’.

‘Samen’ is een community die mensen met een beperking samenbrengt met overheden, bedrijven en organisaties. Door de handen ineen te slaan kunnen we sneller stappen zetten om websites en apps voor iedereen toegankelijk te maken. De community heeft tot doel om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en samenwerkingen en testpanels te organiseren.

Samen zorgen we ervoor dat mensen met een beperking moeiteloos kunnen deelnemen aan het online leven. Tegelijkertijd bewerkstelligen we dat overheden, bedrijven en organisaties de enorme doelgroep van 4 miljoen mensen met een beperking, niet missen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Vrouw in rolstoel zwaait naar het scherm op haar laptop.

Waarom moet ik me aansluiten?

Als individu

Er zijn nog teveel websites en apps die door mensen met een beperking niet makkelijk te gebruiken zijn. Jij weet precies wat er online nog niet goed gaat; welk winkelmandje onvindbaar is, welk formulier onbegrijpelijk is of waar je niet kunt chatten.

Door ons te organiseren, niet per beperking, maar als collectief, vergroten we onze impact en kunnen we laten zien met hoeveel we zijn, en hoe groot het probleem is. Zo kunnen we overheden, bedrijven en organisaties vanuit bewustwording overtuigen van het belang van toegankelijke websites en apps.

Jouw impact:

  • Melden waar het nog niet goed gaat
  • Jouw kennis en ervaringen delen met anderen
  • In gesprek gaan met organisaties en bedrijven om hun producten te verbeteren

Als overheid, bedrijf of organisatie

Je test jouw digitale producten al uitvoerig, maar waarschijnlijk niet met mensen met een beperking. Deze groep bestaat echter uit 4 miljoen Nederlanders, die nu misschien niet altijd moeiteloos door jouw website kunnen navigeren.

Door je aan te sluiten bij Samen, zorg je er niet alleen voor dat je de kennis en bewustwording over dit onderwerp vergroot, maar helpen we je ook om jouw website of app toegankelijk te maken voor deze groep.

Door je aan te sluiten, zorg je ervoor dat:

  • Jouw kennis rondom digitale toegankelijkheid wordt vergroot
  • Jouw digitale product wordt getest door mensen met een beperking
  • 4 miljoen mensen met een beperking jouw website of app ook kunnen gebruiken

Achtergrond

Het bedrijfsleven en de overheid hebben te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Daarnaast wordt in 2025 de European Accessibility Act van kracht. Deze wet houdt in dat onder andere geldautomaten, financiële diensten en e-commerce-bedrijven digitaal toegankelijk moeten zijn en moeten voldoen aan de WCAG-richtlijnen.

Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld supermarkten, banken, maar ook grote online webwinkels. Zij testen hun digitale producten vaak niet met mensen met een beperking, terwijl dit dus juist de sleutel tot succes is. Wij willen ervoor zorgen dat het belang van een toegankelijke website of app meer gedragen wordt binnen overheden, bedrijven en organisaties. Want los van richtlijnen, zorg je er zo voor dat een kwart van Nederland niet zomaar wordt uitgesloten van je product of dienst.

Hoe werkt het?

Wij geloven dat je door samenwerking meer bereikt. Met onze achterban van mensen met een beperking willen we iedereen in Nederland wakker schudden. We delen en bundelen alle aanwezige kennis en ervaring, acteren als klankbord en organiseren testpanels. Zo maken we Nederland samen digitaal toegankelijker.