Digitale toegankelijkheid voor Gemeente en Overheid

App of website testen door mensen met een beperking (bijv. Dove of Blinde testers)

Openbare voorzieningen zijn vaak toegankelijk voor alle burgers. Denk aan gebouwen en openbaar vervoer, echter is dit ook het geval bij overheidswebsites, apps en alle digitale producten voor de (semi-)overheid.

Digitale toegankelijkheid betekent het ontwerpen van websites, apps en digitale documenten op een manier die ervoor zorgt dat ook mensen met een beperking ze makkelijk kunnen begrijpen en gebruiken.

Meer informatie aanvragen

Wat is de wet- en regelgeving rondom digitale toegankelijkheid?

Vanaf 1 juli 2018 is het voor (semi-)overheidsorganisaties al verplicht om websites en mobiele apps te ontwikkelen volgens de door de EU opgestelde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.0 richtlijnen).

Een deel van die eisen bestaat uit relatief simpele dingen zoals het ondertitelen van video’s, maar denk ook aan het zorgen voor voldoende contrast op je website of het aanbieden van een voorleesfunctie. Er is een hele lijst van standaarden opgesteld die je helpen om je website of app toegankelijk te maken.

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring uitbrengen voor elke website en app die zij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen. In deze toegankelijkheidsverklaring wordt weergegeven aan welke eisen/richtlijnen het product voldoet.

Op toegankelijkheidsverklaring.nl kan je als overheidsinstelling gemakkelijk je verklaring maken.

Toegankelijkheid betekent een betere ervaring voor iedereen

Het mooie aan het maken van toegankelijke websites, is dat het uiteindelijk een betere ervaring oplevert voor ál je gebruikers. Want ook voor mensen zonder beperking is het fijn als een website duidelijk is en goed werkt. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat websites die goed scoren op toegankelijkheid een groter publiek bereiken, hoger ranken in Google én gebruiksvriendelijker zijn dan websites die laag scoren op toegankelijkheid.

Wij werken voor

Gemeente Amsterdam Logo
logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties
logo van het Mondriaan fonds
Gemeente Utrecht Logo
Menzis Logo
RTL Buienradar Logo

Wat wij doen

We willen een duurzame bijdrage leveren aan de digitale toegankelijkheid van digitale producten. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van toegankelijkheidsonderzoeken op basis van de WCAG-EM, maar bijvoorbeeld ook het verzorgen van bewustwordingstrainingen.

Audits

Wil je een audit op basis van de WCAG-EM methode? Wij zijn een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Ik wil een audit

Trainingen

We delen graag onze kennis met jouw team. Onze trainingen zijn divers en op maat voor elke doelgroep.

Trainingen

Websites

Ons team van ontwikkelaars helpt je om een website of app te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk is.

Toegankelijke websites

Projectleider

Wij helpen jullie met het opzetten van het project Digitale Toegankelijkheid en doen dat volgens beweze methodes.

Ons proces