2.4.13 Navigatie voor pagina-einde (WCAG 2.2) | Niveau A

Bij webcontent met pagina-einde-locators is het mogelijk om naar de locators te navigeren

Let op: dit is een succescriterium van versie 2.2 van de WCAG. Dit criterium is nog niet van kracht in de huidige versie van de WCAG, versie 2.1.

Het doel van criterium 2.4.13 is om alle gebruikers dezelfde webcontent te laten vinden met behulp van pagina-einde-locators, onafhankelijk van de manier waarop de content bekeken wordt. Bij traditionele, geprinte media is paginanummer een handige manier om informatie (terug) te vinden. Bij webcontent wordt vaak geen paginanummering gebruikt. Ook is het bij webcontent mogelijk om lettertypen en inhoud te vergroten, waardoor de paginanummer kan verschuiven.

Wat te doen:

Door gebruikers van de digitale versie van content de mogelijkheid te geven door pagina’s heen te navigeren, zorg je ervoor dat de content voor alle gebruikers overzichtelijk te gebruiken is. Dit heeft vooral voordeel voor gebruikers van een schermlezer of gebruikers die de content vergroot bekijken.

Dit succescriterium richt zich vooral op webcontent die als PDF of EPUB opgemaakt is, hoewel niet uitsluitend. 2.4.13 is gericht op alle webcontent met pagina-einde-locators. Gebruik daarom de juiste HTML elementen en tags om content te structureren.