2.5.1 – Aanwijzergebaren (WCAG) | Niveau A

Functies die bediend worden met complexe gebaren kunnen zonder problemen uitgevoerd worden

Met complexe gebaren worden touch gebaren bedoeld die afwijken van de standaard klik gebaren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Meerpuntsgebaseerde gebaren: bewegingen waarbij meerdere vingers gebruikt worden om een actie uit te voeren. Bijvoorbeeld twee vingers bij elkaar brengen om in te zoomen, met twee vingers op het scherm tikken en verschillende functionaliteiten wanneer er met twee of drie vingers op het scherm wordt getikt of geswiped.
  • Padgebaseerde gebaren: bewegingen waarbij de actie die gerealiseerd wordt afhankelijk is van de richting van de beweging. Neem bijvoorbeeld het swipen van links naar rechts voor een vorige pagina en het swipen van rechts naar links voor de volgende pagina.

Gebruikers met bijvoorbeeld een motorische functiebeperking kunnen moeite hebben om deze bewegingen op de juiste manier te voltooien. Ook voor gebruikers die afhankelijk zijn van andere apparaten, zoals een schermlezer, kunnen deze bewegingen onmogelijk zijn.

Door aan succescriterium 2.5.1 te voldoen, zorg je ervoor dat je website door alle bezoekers op dezelfde manier gebruikt kan worden.

Wat te doen

Om te voldoen aan dit criterium kun je het gebruik van meerpunts- en padgebaseerde gebaren volledig weglaten van een website. Indien deze gebaren wel worden gebruikt, biedt je de gebruiker alternatieve mogelijkheden om dezelfde doelen te bereiken.

Een voorbeeld hiervan is een website met een horizontale slider. Deze kan door middel van zijwaarts swipen bewogen worden. Door interactieve elementen, zoals pijlen naar links en rechts, onder de slider weer te geven, kunnen gebruikers ook via één tik of klik door de slider bewegen.

Tips

Probeer verschillende functionaliteiten op de website, zoals contact opnemen, foto’s bekijken of een aankoop, uit. Test hierbij op meerdere apparaten of deze functionaliteiten ook mogelijk zijn wanneer slechts één tik op het scherm of klik met de muisaanwijzer wordt gebruikt per actie.