Digitale Toegankelijkheid, WCAG, Trainingen en Audits

Wij zijn het onderzoeks- en trainingsbureau over digitale toegankelijkheid, accessibility en de WCAG. Wij maken ons hard voor een digitale wereld waar iedereen toegang tot heeft. Dat doen we door onze kennis te delen, gericht advies te geven en door bedrijven en organisaties te helpen met toegankelijkheidsonderzoeken op basis van de WCAG-EM norm.

Wij werken voor

Logo Ministerie van binnenlandse zaken
Logo van Veiligheidsregio Flevoland
Logo van Menzis
Logo van het LUMC
Logo van Trimbos

Laat je app of website door ons onderzoeken

Onze onderzoeken worden gedaan op basis van de WCAG-EM norm en gelden als officiële onderzoeken die toegevoegd dienen te worden aan de toegankelijkheidsverklaring.

Een voorbeeld

Leesbaar versus niet leesbaar

Bij mensen die slechtziend of kleurenblind zijn is het van belang dat het contrast tussen tekst en achtergrond groot genoeg is om zo de leesbaarheid te kunnen garanderen.

voorbeeld van afbeelding waarbij contrast goed is tussen tekst en achtergrond voorbeeld van afbeelding waarbij contrast te laag is tussen tekst en achtergrond

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking

Veel mensen denken bij een beperking vooral aan mensen die blind, doof of immobiel zijn, maar het zijn ook mensen met dyslexie, mensen die kleurenblind zijn of mensen met een cognitieve beperking. Deze mensen lopen dagelijks tegen barrières aan die hen ervan weerhouden op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.

Ook online. Daarom willen wij het bewustzijn rond digitale toegankelijkheid vergroten en bijdragen aan het toegankelijker maken van de digitale wereld.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Om toegankelijk te zijn, moeten websites en apps zo ontworpen en gebouwd zijn, dat iedereen ze kan gebruiken. Zodat elke gebruiker het volledige potentieel van het web kan gebruiken. Dus ook mensen met een beperking. 

De algemeen geaccepteerde standaard voor digitale toegankelijkheid is de Web Accessibility Guideline (WCAG). Dit is een pakket aan richtlijnen en succescriteria, waarmee je kunt kijken of jouw website of app toegankelijk is.

Geen idee waar je moet beginnen?

We helpen je graag om wegwijs te worden in de wereld van digitale toegankelijkheid!

Maak een afspraak

Veel gestelde vragen


Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is een digitale wereld voor iedereen. Toegankelijke websites en apps zijn niet alleen belangrijk voor mensen met een beperking, maar voor ons allemaal. Stel, je hebt je arm gebroken en je moet een website gebruiken. Navigeren met het toetsenbord komt dan enorm van pas. Toegankelijkheid levert betere websites op, draagt bij aan innovatie en zorgt voor meer bereik. Lees hier meer over digitale toegankelijkheid


Heb ik een toegankelijkheidsverklaring nodig?

In een toegankelijkheidsverklaring staat aan welke toegankelijkheidseisen jouw website voldoet. Hoewel een toegankelijke website belangrijk is, is het in Nederland meestal niet verplicht. Het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring is vereist als je bent aangesloten bij een (semi)overheidsinstantie. De overheid heeft een invulassistent ontwikkeld om deze verklaring op te stellen. Lees hier meer over toegankelijkheidsverklaringen


Hoe maak ik een toegankelijkheidsverklaring?

Zoek je een voorbeeld van een toegankelijkheidsverklaring of wil je één publiceren? Vanuit de overheid is een invulassistent ontwikkeld om de verklaring op te stellen. Het doel is om verschillende verklaringen op websites een vaste vorm te geven. Zo zijn de teksten beter te controleren en te vergelijken.


Hoe maak ik een digitaal toegankelijke website?

Een digitaal toegankelijke website scoort beter in Google en bereikt meer mensen. Het is niet moeilijk om een site toegankelijk te maken, maar er zijn een aantal richtlijnen die je in de gaten moet houden. Neem de vormgeving en de onderliggende structuur van jouw website onder de loep. Lees hier meer over digitaal toegankelijke websites


Hoe moet ik een digitaal toegankelijke app maken?

Een digitaal toegankelijke app bereikt meer mensen, omdat de doelgroep met een beperking er gebruik van kan maken. Om jouw app toegankelijk te maken, moet je voldoende aandacht besteden aan de navigatie, vormgeving en het kleurgebruik.


Wat is de WCAG?

WCAG staat voor Web Content Accessiblity Guidelines. Het zijn internationale aanbevelingen en richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Dat is niet alleen om mensen met een beperking een dienst te bewijzen, want toegankelijke websites zijn ook op meer platformen beschikbaar. Lees hier meer over de WCAG