Projectleider Digitale Toegankelijkheid

Laat uw digitale toegankelijkheid project begeleiden door een projectleider die kennis heeft van de WCAG en digitale toegankelijkheid.

Wij merken dat het onze opdrachtgevers niet altijd lukt om een gezond en duurzaam beleid te voeren op digitale toegankelijkheid. Dit komt vaak doordat verschillende afdelingen en disciplines te maken krijgen met digitale toegankelijkheid, maar er geen centrale aansturing is vanuit een projectleider die verstand heeft van het onderwerp. Bij meerdere opdrachtgevers helpen wij daarom met het opzetten van deze projecten.

Wij zijn geaccrediteerd bij de DDAI en werken voor organisaties zoals Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en RTL Nederland.

Meer informatie

Onze projectleiders helpen u met het implementeren van een duurzaam en gezond beleid rondom digitaal toegankelijkheid.

Inventariseren websites

Vaak komt het voor, dat organisaties niet inzichtelijk hebben welke websites, apps en intranetten precies onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen. De projectleider zorgt daarom dat er een overzicht komt van alle websites, zodat er geen digitale producten buiten de boot vallen.

Verantwoordelijken aanstellen

De projectleider digitale toegankelijk stelt in samenwerking met het team een hoofdverantwoordelijke aan. Deze persoon is binnen het project de schakel tussen de projectleider en de teamleden.

Audits inplannen en coördineren

De projectleider heeft het overzicht over de websites waar de organisatie verantwoordelijk voor is en kan daardoor de  toegankelijkheidsonderzoek inplannen en nodigt hierbij de betrokkenen partijen uit.

Opvolgen van de verbeterpunten

Vaak zijn de verbeteringen op te delen in twee delen: een gedeelte dat organisatie zelf kan verbeteren en een gedeelte dat door de webbouwer opgepakt moet worden. De projectleider verdeelt de taken en zorgt dat iedere partij weet wat er moet gebeuren.

Hulp bij toegankelijkheidsverklaring

De output van het toegankelijkheidsonderzoek en de terugkoppeling van de leverancier worden gebruikt om per website een toegankelijkheidsverklaring op te stellen. Wij helpen met het opstellen van de toegankelijkheidsverklaring en het invullen van toegankelijkheidsregister van Logius.

Vergroten van bewustwording

De projectleider creëert meer bewustwording en kennis binnen de organisatie door te fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle toegankelijkheidsvraagstukken.

Verbeteren interne communicatie

Als centraal aanspreekpunt verbetert de projectleider digitale toegankelijkheid de onderlinge communicatie tussen verschillende afdelingen en disciplines van de organisatie.

Ondersteuning toegankelijke content (pdf’s & video)

Onze ervaring in digitale toegankelijkheid zetten wij graag in om organisaties te ondersteunen bij het coördineren van het toegankelijk maken van content (zoals pdf-bestanden en video’s).

Trainingen digitale toegankelijkheid

Eventueel kan de projectleider interne trainingen digitale toegankelijkheid geven. Deze kennisoverdracht zorgt ervoor dat de organisatie intern toegankelijkheid kan blijven verbeteren, ook wanneer de projectleider weg is.

Hoe gaan we te werk?

Stakeholders binnen organisaties weten niet altijd wat digitale toegankelijkheid is, wat de impact is op zowel hun eigen organisatie als op de doelgroep en hoe men het succesvol moet implementeren. Kortom, er is te weinig kennis en geen bewustwording. Daardoor is er weinig draagvlak om producten digitaal toegankelijk te maken.

Wij hebben daartoe een methode ontwikkeld om meer draagvlak te creëren, genaamd “Denken in Beperkingen”. Onze methode gaat uit van de overtuiging dat je enkel draagvlak kunt creëren door zorg te dragen voor:

  1. Bewustwording
  2. Kennisdeling

Om bewustwording van de betrokken te vergroten, hebben wij de richtlijnen rondom digitale toegankelijkheid niet ingedeeld op niveaus, maar op wat belangrijk is wanneer je een bepaalde functie-beperking hebt. Zo leer je om je te verplaatsen in de doelgroep, in plaats van in de richtlijnen. De beperkingen zijn op hun beurt weer ingedeeld in verschillende categorieën: Auditieve Beperking, Cognitieve Beperking, Fysieke Beperking, Geen Beperking (bijv. Algemene adviezen of Migratieachtergrond), Spraakbeperking, Taalbeperking en Visuele Beperking.

Onze methode zorgt ervoor dat je een laagdrempelige manier de do’s en don’t’s rondom digitale toegankelijkheid leert kennen, vergroot je het bewustzijn van het belang van toegankelijkheid én zet je de eerste stappen naar het verbeteren of ontwikkelen van een digitaal toegankelijk product.

Bewustwordingstraining

Alle stakeholders van een project krijgen de korte training Introductie Digitale Toegankelijkheid. Uit ervaring weten wij dat deze bijdraagt aan het verminderen van weerstand, doordat mensen zich beter kunnen inleven in de situatie van een ander. Door direct na deze introductie de bevindingen uit het onderzoek te bespreken en duidelijke voorbeelden te geven voor welke doelgroep de bevinding belangrijk is, ontstaat meer draagkracht en empathie om eventuele verbeterpunten op te lossen.

Duurzaam resultaat door trainingen

Alleen de korte training Introductie Digitale Toegankelijkheid is niet genoeg voor een duurzaam resultaat. Naast deze korte introductie geven wij ook een meer verdiepende training waarin wij nog dieper ingaan op Digitale Toegankelijkheid, de verschillende functiebeperkingen, Wetgeving en de WCAG. Mensen uit de organisatie kunnen zich hier vrij op inschrijven.

Meting kennis, kunde, bewustzijn en draagvlak

Om een helder beeld te krijgen van de kennis, kunde, bewustzijn en het draagvlak voor digitale toegankelijkheid voor- en na onze onderzoeken en trainingen, voeren we een nulmeting en eindmeting uit. We doen dit middels een door ons opgestelde enquête. In de nulmeting leggen we de stakeholders voorafgaand aan onze werkzaamheden een enquête voor met verschillende vragen over digitale toegankelijkheid. Een deel van de vragen heeft betrekking op kennis over digitale toegankelijkheid, een ander deel informeert naar de mate waarin iemand het belang van digitale toegankelijkheid inziet. Door de enquête voor- en na onze werkzaamheden te laten invullen, krijgen we een helder beeld van het resultaat van onze werkzaamheden.

Informatie projectleider aanvragen

Direct meer informatie in de voordelen van een projectleider digitale toegankelijkheid voor uw organisatie

Het doel van een projectleider digitale toegankelijkheid is altijd hetzelfde: zorgen voor meer digitale inclusie binnen een organisatie. Maar, de exacte werkzaamheden stemmen wij graag per organisatie af. Benieuwd naar wat een projectleider digitale toegankelijkheid voor uw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Meer informatie aanvragen

Wij werken voor

Gemeente Amsterdam Logo
logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties
logo van het Mondriaan fonds
Gemeente Utrecht Logo
Menzis Logo
RTL Buienradar Logo

Wat wij doen

We willen een duurzame bijdrage leveren aan de digitale toegankelijkheid van digitale producten. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van toegankelijkheidsonderzoeken op basis van de WCAG-EM, maar bijvoorbeeld ook het verzorgen van bewustwordingstrainingen.

Audits

Wil je een audit op basis van de WCAG-EM methode? Wij zijn een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Ik wil een audit

Trainingen

We delen graag onze kennis met jouw team. Onze trainingen zijn divers en op maat voor elke doelgroep.

Trainingen

Websites

Ons team van ontwikkelaars helpt je om een website of app te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk is.

Toegankelijke websites

Projectleider

Wij helpen jullie met het opzetten van het project Digitale Toegankelijkheid en doen dat volgens beweze methodes.

Ons proces