Ons verhaal

Digitaal Toegankelijk is een initiatief van de Utrechtse ondernemers Sebastiaan Kooijman en Robert Keus van internetbureau Brthrs Agency. En brengen een nieuwe methode op de markt op het gebied van digitale toegankelijkheid. Met deze methode willen wij digitale toegankelijkheid meer onder de aandacht brengen en bewustwording creëren bij bedrijven.

Ons verhaal

Robert Keus: “Na een aantal jaren gewerkt te hebben voor opdrachtgevers uit uiteenlopende branches besloten wij om ons te richten op het ontwikkelen van apps, websites en webapplicaties met een sociaal-maatschappelijk karakter. Dit omdat we met onze dienstverlening een positieve impact willen maken.”

Testen met mensen met een beperking

Ze ontdekten het belang van digitale toegankelijkheid tijdens het ontwikkelen van ‘De Stopcoach’, een stoppen met roken app. Robert: “Tijdens dat proces werd ons ontwerp getest door een groep testers die zeer laaggeletterd was. Zo zat één van de testers – een volwassen vrouw – pas net 2 jaar op de basisschool. Wij waren gewend om onze producten te laten testen in testgroepen, maar hadden niet eerder rekening gehouden met laaggeletterden. Wij schrokken van de resultaten van deze sessies. De woorden en teksten die wij gebruikten waren te moeilijk, met als gevolg dat de gebruikers hele pagina’s oversloegen. En de illustraties die wij hadden getekend wekten bepaalde stereotype gevoelens op, waardoor de app vanaf het begin als negatief werd beschouwd.”

Het belang van digitale toegankelijkheid

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Veel mensen denken bij een beperking vooral aan mensen die blind, doof of immobiel zijn, maar het zijn ook mensen met dyslexie, mensen die kleurenblind zijn of mensen met een cognitieve beperking. Deze mensen lopen dagelijks tegen barrières aan die hen ervan weerhouden op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Ook online. Daarom is het vergroten van het bewustzijn rondom digitale toegankelijkheid en het bijdragen aan het toegankelijker maken van de digitale wereld belangrijk.

Richtlijnen rondom toegankelijkheid die niet toegankelijk zijn

Sebastiaan: “Na gezien te hebben hoeveel impact een slechte toegankelijkheid kan hebben op een gebruiker, zijn wij ons meer gaan interesseren en verdiepen in digitale toegankelijkheid. Tijdens deze research stuitten wij op de webrichtlijnen van de WCAG. Dit is een pakket aan richtlijnen en succescriteria, waarmee je kunt kijken of jouw website of app toegankelijk is.

Tot onze verbazing waren de teksten en de opmaak van de webrichtlijnen niet toegankelijk, voor een leek zeer moeilijk te begrijpen en ook vrij saai om te lezen. Daarnaast waren de richtlijnen van de WCAG ingedeeld op niveaus (Levels), wat handig is als je wettelijk moet voldoen aan een bepaald niveau, maar wat verder geen directe toegevoegde waarde heeft als je geen overheidsinstelling bent.”

Ontwikkeling nieuwe methode “Denken in Beperkingen”

Met de richtlijnen in het achterhoofd zijn Robert en Sebastiaan aan de slag gegaan met het bedenken van een nieuwe methode die deze richtlijnen meer toegankelijk maakt. Robert: “Eén van de meest opvallende zaken van de WCAG is, is dat deze niet gericht zijn op doelgroepen of specifieke beperkingen. Hierdoor word je als gebruiker overspoeld door punten die je zou kunnen verbeteren, wat afschrikt. Terwijl een app of website vaak wordt ontwikkeld voor een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld, als een ouderenzorginstelling een website maakt, is het belangrijk dat deze website toegankelijk is voor de beperkingen die passen bij mensen van 65+.

Een tweede punt is dat bedrijven en organisaties niet altijd weten wat digitale toegankelijkheid is, en wat de impact is op zowel hun eigen organisatie als op de doelgroep. Kortom, er is geen kennis en geen bewustwording. En daardoor weinig draagvlak om producten digitaal toegankelijk te maken.

De basis van onze filosofie bestaat daarom ook uit twee kernwaarden:

  1. Benader digitale toegankelijkheid altijd vanuit de doelgroep
  2. Zorg voor bewustwording en draagvlak

Na maanden van brainstormen, onderzoeken, testen en proberen hebben wij op basis van deze kernwaarden de methode en kaartspel “Denken in Beperkingen” ontwikkeld. Wij hebben de richtlijnen rondom digitale toegankelijkheid niet ingedeeld op niveaus, maar op wat belangrijk is als je een bepaalde beperking hebt. De beperkingen zijn op hun beurt weer ingedeeld in verschillende categorieën:

  • Auditieve Beperking
  • Cognitieve Beperking
  • Fysieke Beperking
  • Geen Beperking (bijv. Algemene adviezen of Migratieachtergrond)
  • Spraakbeperking
  • Taalbeperking
  • Visuele Beperking

Met ons kaartspel “Denken in beperkingen” leer je op een laagdrempelige manier de do’s en don’t’s rondom digitale toegankelijkheid kennen, vergroot je het bewustzijn van het belang van toegankelijkheid én zet je de eerste stappen naar het verbeteren of ontwikkelen van een digitaal toegankelijk product.

Met de kaartenset kun je een communicatie-, marketing-, scrum- en ontwikkelteam helpen om hun digitale product toegankelijk te maken voor de leden van hun doelgroep. Je kunt het gebruiken om je bestaande product te verbeteren, of om een nieuw product te ontwikkelen. Daarnaast helpt het om het bewustzijn rondom toegankelijkheid te vergroten. Zo zorg je ervoor dat meer mensen toegang hebben tot het product of dienst én dat toegankelijkheid wordt gedragen binnen de organisatie.

Wij hopen dat ons kaartspel gebruikt gaat worden bij scrum -en sprint sessies en dat communicatie-, marketing-, scrum- en ontwikkelteams zich meer bewust worden van de impact van digitale toegankelijkheid.”

Kaartenset

Denken in beperkingen

Met onze kaartenset 'Denken in beperkingen' creëer je op een laagdrempelige wijze bewustzijn omtrent het thema toegankelijkheid. Je kunt ermee aan de slag in je communicatie-, marketing- en ontwikkelteam.

Maak ook jouw website of app toegankelijk!

We komen graag langs om te bepalen welke stappen jullie kunnen zetten richting een toegankelijk product

Afspraak maken