2.1.4 – Enkel teken sneltoetsen (WCAG) | Niveau A

Sneltoetsen die via het toetsenbord geactiveerd worden en voldoen aan bepaalde criteria zijn door de gebruiker uit te zetten, opnieuw toe te wijzen en alleen actief bij focus.

Sneltoetsen die vanuit het toetsenbord worden geactiveerd helpen een hoop internetgebruikers om dagelijks efficiënter te werken. Denk bijvoorbeeld aan de bekende ‘control + c’ en ‘control + v’ voor respectievelijk kopiëren en plakken. Wat opvalt aan deze veelgebruikte toetsencombinaties, is dat deze bestaan uit afdrukbare tekens, de ‘c’ en de ‘v’, en niet-afdrukbare tekens, in dit geval ‘control’.

Sneltoetsen die bestaan uit alleen afdrukbare tekens, kunnen gemakkelijker per ongeluk gebruikt worden door gebruikers. Onder afdrukbare tekens verstaan we letters, cijfers en symbolen. Ook voor gebruikers die via spraakbesturing een website bezoeken, heeft het toepassen van dit succescriterium voordelen. Deze gebruikers kunnen single-key sneltoetsen inzetten om te voorkomen dat ongewenste sneltoetsen gebruikt worden.

Wat te doen

Sneltoetsen die geactiveerd worden door alleen het gebruik van letters, leestekens, cijfers of symbolen, moeten voldoen aan tenminste één van de volgende voorwaarden:

  • Gebruikers kunnen de sneltoetsen middels een mechanisme zelf uitzetten.
  • Gebruikers kunnen combinatie gebruikte toetsen voor de sneltoets zelf opnieuw toewijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens.
  • De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer dit component de focus heeft. Een voorbeeld hiervan is een uitklapbaar menu dat verschijnt wanneer deze geselecteerd is.

Om te voldoen aan succescriterium 2.1.4 biedt je gebruikers de mogelijkheid om sneltoetsen aan te passen naar eigen voorkeur. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Google’s Docs, waar gebruikers via het menu sneltoetsen kunnen aanpassen.

Tips

Breng alle sneltoetsen die afhankelijk van de website of app zijn in kaart. Bepaal voor deze sneltoetsen of gebruikers de mogelijkheid hebben om deze opnieuw toe te wijzen. Het gaat hier dus niet om sneltoetsen die bepaald worden door een browser of besturingssysteem.

Uitzonderingen

  • Sneltoetsen die geactiveerd worden middel van slechts één toets, gelden als uitzondering voor dit succescriterium. Deze sneltoetsen kunnen altijd frustrerende gevolgen hebben voor gebruikers van spraaksoftware, omdat een gesproken woord één of meerdere sneltoetsen ongewenst kan activeren.
  • Een tweede uitzondering is te vinden in uitklapbare (dropdown) menu’s en keuzelijsten. Sneltoetsbediening voor deze componenten is alleen mogelijk wanneer de menu’s zijn uitgeklapt door middel van focus.