Ga naar de inhoud

De Europese Commissie heeft in 2016 de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn opgesteld, die sindsdien alle nationale-, regionale-, lokale overheden en semi-overheden verplicht om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken.  Om dat te waarborgen, moeten de lidstaten hierover elke drie jaar rapporteren in zogenaamde toegankelijkheidsmonitors. Uit nadere inspectie van 26 Europese monitors blijkt echter dat vrijwel geen enkel land een website/app heeft die volledig voldoet.

Merendeel van de websites en apps voldoet niet

Overheden moeten van Europa hun websites en (web)apps zo ontwikkelen, dat deze voor iedere gebruiker toegankelijk zijn, ook voor de 135 miljoen Europeanen met een beperking. Denk bij functionaliteiten voor toegankelijkheid aan de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen, bedienbaarheid van websites voor mensen met een mobiliteitsbeperkingen het plaatsen van alternatieve teksten zodat mensen met een visuele beperking kunnen lezen wat er op afbeeldingen en video’s te zien is.

Uit ons onderzoek is echter gebleken dat vrijwel geen van de EU-lidstaten websites of apps heeft, die na een volledige (verdiepende) audit aan de de eisen voldoen. Met een vereenvoudigde (automatische) scan komt 84% van de websites/apps niet door de keuring. Maar, een vereenvoudigde scan geeft zeer beperkt informatie over toegankelijkheid. En zelfs met dit beperkte inzicht, komt de meerderheid van de websites en apps niet door de eisen die de Europese Unie heeft bepaald. Na de volledige scan vallen vrijwel alle websites en apps af.

Geen totaaloverzicht van websites en apps

De meeste EU-lidstaten blijken daarnaast geen centraal register of ander overzicht te hebben waar informatie over de toegankelijkheid van hun websites of apps uit naar voren komt.

Zonder zo’n overzicht kan de controlerende instantie slecht beoordelen hoe ver het land is op het gebied van toegankelijkheid. Daarnaast wordt handhaven hierdoor vrijwel onmogelijk. Italië, Nederland,Roemenië, Griekenland en Denemarken hebben wel zo’n overzicht. In Nederland is bijvoorbeeld het aantal toegankelijkheidsverklaringen die zijn opgenomen in het register gestegen (2020-2021) van 1.683 naar 3.024 (+80%).

Nederland was door dit register in staat om eenvoudig een groot aantal (3.024) websites te controleren op toegankelijkheid. Ter vergelijking, het land met de meeste automatische scans na Nederland is Duitsland met 1.762 scans. Onze Oosterburen beschikken niet over een totaaloverzicht.

EU-landen houden zich niet aan de regels

Uit het onderzoek kwam tenslotte naar voren, dat bepaalde landen de afspraken niet zijn nagekomen. Zo zijn sommige monitors over toegankelijkheid zélf niet toegankelijk, hebben Frankrijk en Cyprus geen monitor ingeleverd en is de toetsing van apps soms weggelaten uit de rapporten. Ook hebben meerdere landen vanwege tijdgebrek niet het minimale aantal onderzoeken af kunnen nemen. De lidstaten voldoen hierdoor dus niet aan de Europese-richtlijn.

Resultaten evaluatie volgen in juni 2022

Onafhankelijk van het onderzoek van Digitaal Toegankelijk heeft de Europese Commissie in 2021 een evaluatie uitgezet om de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn te evalueren en te verbeteren. De resultaten van die evaluatie worden in juni 2022 verwacht.

Wat hebben we onderzocht?

Elke drie jaar zijn alle EU-lidstaten verplicht om een onderzoek te doen naar de status van digitale toegankelijkheid in hun land. De bevindingen worden vastgelegd in de “Web Accessibility Directive – Monitoring reports”. In December 2021 waren alle lidstaten verplicht om deze rapporten in te leveren bij de Europese Commissie.

In ons onderzoek hebben wij de verschillende monitors met elkaar vergeleken om een idee te krijgen wat de stand van zaken is in de EU op het gebied van digitale toegankelijkheid. Omdat de lidstaten de onderzoeken op verschillende manieren rapporteren, is het niet eenvoudig om een overzicht te krijgen van de toegankelijkheid in de EU.

Hoe zit een monitor-rapport in elkaar?

De EU heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van toegankelijkheidsmonitor (EU 2016/2101). Iedere lidstaat moet voor de monitor drie type onderzoeken uitvoeren:

  • Een bepaald aantal websites met vereenvoudigde (automatische) scan
  • Een bepaald aantal websites met volledige (handmatige) scan
  • Een bepaald aantal apps

Hoe wordt de sample bepaald van het onderzoek

De grootte van de steekproef is door de EU bepaald. Deze is afhankelijk van het aantal inwoners dat een lidstaat heeft. Voor de vereenvoudigde testen moeten 2 websites per 100.000 inwoners worden onderzocht, plus 75. Als voorbeeld, in Nederland wonen 18 miljoen mensen. Daarmee komt de steekproef op 360 + 75 = 435 websites.

De EU-richtlijn stelt dat de steekproef in de eerste twee toezichts-periodes 5% van de websites gekozen kunnen worden uit de lijst van de vereenvoudigde scan sample (435) plus 10. Als voorbeeld voor Nederland komt dit neer op 21,75 (​​435*0,05) + 10 = 31,75 websites.

Verder wordt in de EU-richtlijn beschreven dat de sample van de steekproef rekening moet houden met maatschappelijke organisaties, diversiteit van diensten, nationale, regionale en lokale websites en zo mogelijk een geografisch evenwichtige verdeling.

Score vereenvoudigde onderzoeken

Hieronder vind je de score van de websites/apps dat niet voldoet aan de EU-richtlijnen na vereenvoudigd onderzoek. Wat opvalt is dat bijna geen enkel land een website/app heeft die volledig toegankelijk is na een vereenvoudigd onderzoek.

Gemiddelde slaagde 85% van de websites van alle Europese lidstaten niet voor de automatische toegankelijkheidstests.

Grafiek met vier staven. 3 websites vallen in de categorie 25-50%, 3 websites in 50-75%, 16 websites in de categorie 75-100% en 6 websites hebben geen bruikbare data

Score verdiepende onderzoeken

Hieronder vind je de score van de websites/apps dat niet voldoet aan de EU-richtlijnen na verdiepende onderzoeken. Wat opvalt is dat bijna geen enkel land een website/app heeft die volledig toegankelijk is na een verdiepend onderzoek.

Bij de handmatige tests slaagde gemiddeld 93,23% niet.

Grafiek met vier staven. 1 website valt in de categorie 25-50%, 3 websites in 50-75%, 18 websites in de categorie 75-100% en 6 websites hebben geen bruikbare data

Totaal sample onderzoeken per land

Hieronder zie je het totaal aantal websites dat een eenvoudig onderzoek heeft gehad in de monitor per EU-lidstaat.

Grafiek met aflopend de landen met de meeste samples: Duitsland, Polen, Italië, Spanje, Nederland, België, Malta, Portugal, Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk, Denemarken, Bulgarije, Finland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Slowakije, Kroatië, Litouwen, Slovenië, Letland, Griekenland, Luxemburg, Estland, en Ierland

Hieronder zie je het totaal aantal websites dat een verdiepend onderzoek heeft gehad in de monitor per EU-lidstaat.

Grafiek met aflopend de landen met de meeste samples: Duitsland, Polen, Italië, Spanje, Nederland, België, Malta, Portugal, Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk, Denemarken, Bulgarije, Finland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Slowakije, Kroatië, Litouwen, Slovenië, Letland, Griekenland, Luxemburg, Estland, en Ierland

Hieronder zie je het totaal aantal apps dat een verdiepend onderzoek heeft gehad in de monitor per EU-lidstaat.

Grafiek met aflopend de landen met de meeste samples: Duitsland, Polen, Italië, Spanje, Nederland, België, Malta, Portugal, Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk, Denemarken, Bulgarije, Finland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Slowakije, Kroatië, Litouwen, Slovenië, Letland, Griekenland, Luxemburg, Estland, en Ierland

Totaaloverzicht van landen, eenvoudige-, verdiepende onderzoeken en app onderzoeken

EU-Lidstaat Sample verdiepend onderzoek (Apps) Sample eenvoudig onderzoek (websites) Sample verdiepend onderzoek (websites)
België 0 717 31
Ierland 2 50 5
Luxemburg 2 87 15
Zweden 2 282 19
Verenigd Koninkrijk 2 593 19
Finland 4 105 20
Malta 4 172 28
Denemarken 4 192 21
Oostenrijk 5 253 23
Slowakije 6 183 19
Estland 7 102 11
Letland 8 113 16
Slovenië 8 115 16
Nederland 8 435 32
Kroatië 10 155 18
Bulgarije 13 220 21
Polen 15 835 127
Portugal 16 257 24
Tsjechië 17 286 24
Griekenland 17 291 15
Litouwen 18 131 17
Spanje 18 1010 65
Italië 22 1297 75
Roemenië 25 461 Niet aanwezig
Hongarije 35 289 24
Duitsland 57 1762 130
Frankrijk Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig
Cyprus Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig

Disclaimer

Wij hebben het onderzoek met veel zorgvuldigheid uitgevoerd, maar het is mogelijk er er kleine verschillen zijn tussen onze rapportage en de resultaten van de lidstaten. Mocht je een inconsistentie tegenkomen, dan horen wij dat graag.

Bronnen

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.