Ga naar de inhoud

Samen met Cardan Technobility hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de huidige staat van digitale toegankelijkheid in Nederland. Daaruit is gebleken dat het veel (semi-)overheidsorganisaties niet lukt om een duurzaam toegankelijkheidsbeleid te implementeren. Van de ruim 4.300 geregistreerde overheidswebsites heeft 54% geen inzicht in de staat van de digitale toegankelijkheid en voldoet slechts 8% volledig. Oorzaken zijn onder andere een tekort aan kennis, betrokkenheid van te veel partijen/afdelingen, onduidelijke leiding, gebrek aan politieke aansprakelijkheid en ontoereikende financiering.

Vrouw in rolstoel kijkt naar laptop in een cafe

Na vijf jaar voldoet merendeel van de websites/apps niet

Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid is al sinds 1 juli 2018 van kracht. Nederland telt momenteel ruim 4.300 geregistreerde overheidswebsites die allemaal aan dit besluit moeten voldoen. Eén van de voorwaarden uit het besluit is dat overheden een toegankelijkheidsonderzoek moeten uitvoeren om de staat van hun website of app in kaart te brengen. Helaas voldoet nog steeds ruim 54% hier niet aan.

Geen totaaloverzicht van websites/apps

Het totaal aantal overheidswebsites en -apps wordt geschat op 15.000. Momenteel zijn er echter slechts 4.300 opgenomen in het toegankelijkheidsregister. Een aanzienlijk deel is dus nog niet opgenomen in het register.

(Semi-)Overheden krijgen grip op het interne beleid

Ondanks het erkennen van het belang van digitale toegankelijkheid, worstelen (semi-)overheden met de implementatie van een effectief intern beleid, blijkt uit recent onderzoek. De meerderheid van de websites van overheidsorganisaties voldoet nog niet aan de gestelde toegankelijkheidsnormen. 

we zien een bureau van bovenaf en de armen van een vrouw die daarop aan het werk is.

Oorzaken vertraging digitale toegankelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat factoren zoals een tekort aan kennis, betrokkenheid van te veel partijen/afdelingen, onduidelijke leiding, gebrek aan politieke aansprakelijkheid en ontoereikende financiering bijdragen aan de uitdaging. Overheden zoeken naar manieren om grip te krijgen op deze uitdagingen om hun commitment aan inclusiviteit te realiseren.

Ook Peter de Nies van Gemeente Zoetermeer zegt hier iets over: “Digitale toegankelijkheid is ontzettend belangrijk voor ons als gemeente. We werken immers voor onze inwoners, we moeten hen helpen waar we kunnen. Digitale toegankelijk is nu moeilijk te borgen in de organisatie. Dit heeft vooral te maken met twee zaken: het bewustzijn van het belang van digitale toegankelijkheid in de gehele organisatie, met name bij directie en management, moet omhoog én leveranciers moeten verantwoordelijkheid nemen voor de digitale producten die ze leveren. Dan kan de gemeente verdergaan met de dingen die ze moeten doen: werken voor de burger.”