Ga naar de inhoud

De langverwachte update van versie 2 van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) laat voorlopig nog even op zich wachten. In eerste instantie zou versie 2.2 van de webrichtlijnen in 2020 ingaan. Momenteel staat het derde kwartaal van 2023 gepland voor de release van deze update.

De veranderingen die deze update teweeg zullen brengen zijn nog steeds niet definitief. We weten dat het W3C, de organisatie achter de WCAG, een aantal criteria toe zal voegen. In dit artikel lees je over de mogelijke nieuwe criteria van WCAG 2.2.

Waarschijnlijk zal WCAG 2.2 er niet alleen voor zorgen dat er nieuwe criteria worden toegevoegd, naar verwachting verdwijnt er ook een criterium: WCAG 4.1.1 Parsing. In dit artikel lees je meer over 4.1.1 en waarom het W3C dit criterium uit de WCAG schrapt.

Een hand typt HTML-code op een laptop in

Wat is het doel van WCAG 4.1.1?

Criterium 4.1.1 is onderdeel van het principe ‘robuust’. Dit principe is een van de vier onderdelen waarin de WCAG-criteria zijn opgedeeld. Robuust refereert hier naar de mogelijkheden die een web- of apptechnologie biedt. Een andere invalshoek van het principle ‘robuust’ is dat het met veel verschillende soorten assisterende software en in veel situaties op dezelfde manier gebruikt kan worden. 

In het geval van 4.1.1 is robuustheid terug te vinden in ‘parsing’. Parsing is de manier waarop software, zoals webbrowsers en assisterende software, een website lezen en begrijpen. 

Het is van belang voor gebruikers van assistent software dat de verschillende technologieën die deze software gebruikt geen problemen heeft om een website of app te bekijken. Parsen is gericht op de broncode van een website of app.

Om aan 4.1.1 te voldoen moet HTML-code correct zijn gescreven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat HTML-elementen een volledig start en eind tag hebben, dat HTML-elementen juist zijn gebruikt en dat gebruikte ID’s uniek zijn. 

Waarom WCAG 4.1.1 in versie 2.1 wordt geschrapt

De punten die criterium 4.1.1 bevat waren vooral belangrijk voordat HTML5 werd gepubliceerd. Eerdere versies van HTML gebruikten geen standaardisatie waarin het gebruik van HTML werd voorgeschreven. 

Omdat standaardisatie nu is toegepast, ontstaan er veel minder problemen op dit vlak. De browsers hebben dit probleem als het ware al opgelost voor de gebruikers. De enige problemen die zich nu nog voordoen onder 4.1.1, conflicteren ook met andere criteria. Daarom is WCAG 4.1.1 overbodig geworden. 

Een open MacBook met gekleurde HTML-code in beeld

Hoe zal deze wijziging eruit zien?

Het verwijderen van een criterium uit de webrichtlijnen is geen eenvoudige keuze. WCAG 2.1 is bijvoorbeeld verankerd in de Nederlandse en andere wetgevingen als testmiddel voor de toegankelijkheid van websites. 

Daarom zal 4.1.1 niet volledig uit WCAG 2.1 verwijderd worden. Wel wordt er een opmerking toegevoegd aan dit criterium dat 4.1.1 altijd behaald is voor HTML en XML content. Versie 2.2 van de WCAG zal wel verder gaan zonder criterium 4.1.1.

Meer lezen over de WCAG 2.2

Het is nog maar de vraag of het W3C versie 2.2 van de webrichtlijnen daadwerkelijk in dit kwartaal kan publiceren. Wil je je alvast verdiepen in de updates die 2.2 waarschijnlijk zal bevatten? Lees dan ons artikel ‘Wat is er nieuw in de WCAG 2.2.?’.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.