Ga naar de inhoud

In een ideale wereld is er geen wetgeving over gelijke behandeling nodig. In deze wereld behandelen overheden, bedrijven en organisaties iedereen op dezelfde manier. Als gevolg hiervan heeft iedereen op dezelfde manier toegang tot informatie en overheidsdiensten.

Helaas leven we niet in een ideale wereld. Niet iedere Nederlander kan op een gelijke manier deelnemen aan de samenleving. Denk hierbij aan restaurants die niet toegankelijk zijn voor bezoekers in een rolstoel of online taxidiensten waar blinden en slechtzienden geen vervoer kunnen regelen of overheidswebsites die niet door iedereen op dezelfde manier gebruikt kunnen worden.

Er is wetgeving nodig om bedrijven, organisaties en overheden te stimuleren hun online diensten toegankelijker te maken. Pas wanneer het verplicht is, komt het grootste gedeelte van de organisaties in actie. Dit geldt ook voor digitale toegankelijkheid.

Sinds een aantal jaar moeten websites en apps van (semi-)overheidsorganisaties volgens de wet voldoen aan de WCAG. Digitale producten die voldoen aan de WCAG zijn voor meer gebruikers toegankelijk, en daarmee dus digitaal toegankelijker.

Deze wetgeving geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU), via de Europese standaard EN 301 549. Deze standaard is een norm die zich richt op digitale toegankelijkheid. De standaard is door de EU in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat digitale diensten en producten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht eventuele functiebeperkingen.

In dit artikel lees je meer over wat de Europese standaard EN 301 549 precies inhoudt.

Wat is Europese standaard EN 301 549 precies?

Europese standaard EN 301 549 is een norm die zich richt op digitale toegankelijkheid. Deze norm is bedoeld om ervoor te zorgen dat digitale diensten en producten toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperking.

Wist je dat de groep Nederlanders met een functiebeperking vier miljoen mensen groot is? Als gevolg van vergrijzing zal deze groep de komende jaren alleen maar toenemen in grootte. Dit geeft het belang van wetgeving omtrent digitale toegankelijkheid in Nederland goed aan.

Wie heeft Europese standaard EN 301 549 ontwikkeld?

Hoe komt Europese wetgeving eigenlijk tot stand? Deze norm is ontwikkeld door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en is gericht op verschillende soorten digitale diensten en producten. Hierbij kan gedacht worden aan websites, mobiele apps, intranetten en andere digitale diensten.

De norm is bedoeld voor organisaties die deze diensten en producten ontwikkelen, leveren of gebruiken. Deze groep is breed gedefinieerd en daarom dus ontzettend groot.

Drie mesne staan naast elkaar en gebruiken hun smatphoneHet belang van Europese standaard EN 301 549

Europese standaard EN 301 549 is van belang omdat de norm ervoor zorgt dat digitale diensten en producten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor bijvoorbeeld ouderen en mensen die tijdelijk beperkt zijn in hun mogelijkheden.

Het zorgt ervoor dat deze groepen ook gebruik kunnen maken van digitale diensten en producten, wat steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Denk hierbij niet alleen aan websites en apps, maar ook aan digitale kaartjesautomaten, pinapparaten en telecommunicatiediensten zoals Netflix.

Daarnaast is het voor organisaties belangrijk om te voldoen aan deze norm. Landelijke overheden stellen eisen aan digitale toegankelijkheid. De Europese standaard EN 301 549 wordt hierbij vaak als referentie gebruikt.

Door te voldoen aan deze norm, kunnen organisaties laten zien dat ze serieus omgaan met digitale toegankelijkheid en kunnen ze hun diensten en producten toegankelijk maken voor een bredere doelgroep.

Voldoen aan Europese standaard EN 301 549

Zoals dit artikel eerder beschreef kan een wettelijke verplichting voor organisaties de reden zijn om met digitale toegankelijkheid aan de slag te gaan. Maar, wanneer voldoe je als organisatie aan EN 301 549?

Het korte antwoord is duidelijk: organisaties voldoen aan EN 301 549 wanneer zij al hun digitale diensten, producten en communicatie voor iedereen toegankelijk maken. De mate waarin dit wordt onderzocht is echter een stuk complexer.

Aan de hand van een toegankelijkheidsonderzoek bepaalt een onderzoeksinstantie, zoals Digitaal Toegankelijk, hoe digitaal toegankelijk websites en apps van de organisatie zijn. In dit onderzoek kijkt de onderzoeker bijvoorbeeld naar kleurcontrast, de toegankelijkheid van programmeercode, ondertiteling en audiodescriptie bij video’s en meer.

In Nederland publiceren organisaties de bevindingen van dit onderzoek vervolgens in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen. In een eerder artikel gingen we dieper in op de wetgeving omtrent digitale toegankelijkheid.

Wil je een duidelijk actieplan over het voldoen aan Europese standaard EN 301 549? De projectleiders digitale toegankelijkheid van Digitaal Toegankelijk helpen je hier graag bij. Vraag vrijblijvend meer informatie op.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.