Ga naar de inhoud

Helaas is het geen gegeven dat websites en apps voor alle mensen in dezelfde mate te gebruiken zijn. Om website-eigenaren te motiveren hun websites toegankelijker te maken, blijkt wetgeving toch echt nodig te zijn. 

Op dit moment zijn overheden, zoals gemeentes, provincies en vergelijkbare organisaties, druk bezig om hun websites en apps toegankelijker te maken. Dit doen zij voor een groot deel om aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid te voldoen. Sinds een aantal jaar zijn deze organisaties namelijk verplicht om toegankelijkheidsonderzoeken te doen, verklaringen te publiceren én actief aan de toegankelijkheid van hun websites te blijven werken.

Het mooie is dat het werkt. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de digitale toegankelijkheid bij veel van deze organisaties enorm is verbeterd. Helaas zijn het momenteel vooral overheden, banken en verzekeraars die hier mee bezig zijn. Maar gelukkig is er verandering in zicht.

Vrouwenhanden houden een telefoon vast en een creditcard tijdens het online shoppen.

De European Accessibility Act 2025

Voor veel commerciële organisaties, zoals webshops, streamingdiensten en boekingswebsites, is toegankelijkheid geen verplichting. De websites die actief hun websites en apps toegankelijker maken, doen dit omdat ze dit zelf willen, niet vanwege wettelijke verplichtingen.

Deze situatie blijft niet zo. In 2025 wordt namelijk de European Accessibility Act (EAA) van kracht. Deze pan-Europese wetgeving is gericht op digitale toegankelijkheid en geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. Maar, wat houdt de European Accessibility Act eigenlijk in?

De EAA is in het leven geroepen om het online leven van mensen met een functiebeperking gemakkelijker te maken. De regelgeving stelt dat online shoppen of een kaartje voor de trein kopen voor alle Europeanen net zo makkelijk moet zijn. Dit betekent dus ook dat webshops onder de European Accessibility Act zullen vallen.

Wat betekent de European Accessibility Act voor webshops?

Volgens de planning wordt de European Accessibility Act in juli 2025 van kracht. Op dit moment is er nog veel onbekend over de wetgeving zelf. In onderstaande alinea’s vind je belangrijke wetenswaardigheden over de European Accessibility Act voor webshops. 

De eisen aan de European Accessibility Act

Momenteel is de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid in Nederland gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen helpen bij het onderzoeken van de toegankelijkheid van een website of app. Tijdens een toegankelijkheidsonderzoek wordt een website getest op niveau A en niveau AA van de WCAG. Hierna volgt een toegankelijkheidsverklaring. Momenteel geldt versie 2.1. De nieuwe versie van de WCAG, versie 2.2, gaat binnenkort van kracht.

Het is nog niet duidelijk of webshops volgens de European Accessibility Act ook via de WCAG methode getoetst zullen worden. Hoewel het aannemelijk is, kan de Europese Unie ook voor andere methoden kiezen.

Benieuwd hoe jouw webshop het momenteel doet op toegankelijkheidsbeleid? Vraag dan een quick scan toegankelijkheid voor webshops aan. Deze scan brengt ontoegankelijkheden aan het licht, zodat je direct aan de slag kan met het verbeteren van de toegankelijkheid. Deze ontoegankelijkheden zullen ook via andere toetsingsmethoden worden geconstateerd.

Een vergrootglas boven een pagina met braille

Nieuwe of bestaande webshops

Op dit moment zijn er meerdere onduidelijkheden rondom de European Accessibility Act voor webshops. Zo is het bijvoorbeeld nog niet bekend of deze wetgeving ingaat voor webshops die vanaf juli 2025 worden gepubliceerd, of met terugwerkende kracht gaat gelden. 

De EAA stelt dat alle producten die vanaf juni 2025 gepubliceerd worden, moeten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Maar, wat is het verschil tussen een volledig nieuwe webshop en een update aan een bestaande webshop? Er is momenteel nog veel onduidelijkheid over deze vraag. 

Minimale omzet webshops voor European Accessibility Act

Ook gaan er geluiden over een minimale omzetwaarde waar webshops aan moeten voldoen om onder de wetgeving te vallen. Wanneer het toegankelijk maken van een webshop meer zou kosten dan de jaarlijkse omzet, levert een verplichting meer problemen op dan dat het ze oplost.

Het ligt daarom voor de hand dat er een minimale jaarlijkse of maandelijkse omzet wordt bepaald. Webshops die boven deze grens zitten, zullen dan aan de wetgeving moeten voldoen. Maar, ook over dit punt zijn nog geen knopen doorgehakt.

vrouw vanachter gezien zit achter laptop waarop WordPress te zien is

E-commerce software

De Europese Unie wil met deze wetgeving niet alleen mensen binnen de EU helpen, maar ook mensen daarbuiten. Eén van de manieren waarop de EU dit wil doen, is door bedrijven die zakendoen in de EU, te verplichten aan de European Accessibility Act te voldoen. 

Stel dat deze verplichting wordt doorgetrokken naar leveranciers van e-commerce software. In dit geval kan de verantwoordelijkheid wellicht bij de leveranciers liggen, in plaats van bij webshopeigenaren.

In dit geval zouden bedrijven zoals Shopify, Wix, Squarespace en WooCommerce zelfs aan het werk gezet kunnen worden. Deze bedrijven hebben immers meer middelen beschikbaar om hun software toegankelijker te maken. Het gaat hierbij vooral om de techniek achter de website. Webshopeigenaren zullen verantwoordelijk blijven voor de content die zij uploaden.

De handhaving van de European Accessibility Act

Het toezicht op de mate waarin bedrijven voldoen aan de EAA wordt door de lidstaten zelf gedaan. Dit betekent dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk zal zijn voor de digitale toegankelijkheid van het bedrijfsleven in Nederland. 

Bedrijven die niet voldoen aan de EAA kunnen vanaf juli 2025 door de Nederlandse  overheid beboet worden. De grootte van deze geldboete is nog niet bekend.

Momenteel is de Nederlandse overheid is al verantwoordelijk voor de controle van de toegankelijkheid van gemeenten en andere overheidsinstellingen. Hoe dit te werk gaat lees je in het artikel Toezicht op digitale toegankelijkheid.

Wetsvoorstel van kabinet om producten en diensten toegankelijker te maken

In juni 2023 heeft minister Helder van Langdurige Zorg en Sport een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel worden meerdere wijzigingen voor wetten besproken die gericht zijn op voldoen aan de European Accessibility Act in 2025. De richtlijn richt zich daarom ook op onder andere smartphones, streamingsdiensten, webwinkels, pinautomaten en reisinformatie in het openbaar vervoer. Deze aanpak is in lijn met de European Accessibility Act van 2025. 

Volgens Minister Helder moet Nederland nog steeds stappen zetten om inclusiever te worden voor mensen met een beperking. Het kabinet is daarom nu druk bezig om te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking. Minister Helder stelt dat dit voorstel een belangrijke stap is richting een inclusief Nederland.

Webshop toegankelijk maken voor EAA

Benieuwd hoe jouw webshop er op het gebied van digitale toegankelijkheid voor staat? Een toegankelijkheidsonderzoek biedt inzicht in de mate waarop je webshop momenteel voldoet aan de WCAG. Lees meer over toegankelijkheidsonderzoeken van Digitaal Toegankelijk, of neem vrijblijvend contact met ons op.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.